Libana3012 mai 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en OKR?

OKR (Objectives and Key Results) er en enkel styrings- og planleggingsmetode som hjelper organisasjoner med å definere og oppnå sine mål. Det er et rammeverk som hjelper deg med å oppnå oppgaver på kortest mulig tid ved å koordinere teamene og deres ledere til en retning for å oppnå sine mål.

Hvordan ble det til? Denne rammen har sin opprinnelse fra 1970-tallet. Men det ble promotert av John Doerr i løpet av hans tid på Google. Det var ikke før ideen spredte seg gjennom Silicon Valley at store selskaper som LinkedIn, Twitter og Spotify startet etter samme metode. OKR var ikke bare ment for at teknologiselskaper skulle omfavne, men mange selskaper som Walmart, Target og The Guardian har også fulgt etter.

Hvordan lage OKR-er?

Et mål forteller deg hvor du skal dra. Et sentralt resultat vil fortelle deg om du er der eller ikke. OKR er vanligvis laget kvartalsvis. Selv om det ikke er noen begrensning i å lage dem årlig eller ukentlig, er det en god praksis å få dem laget kvartalsvis. Et mål skal beskrive hva du vil oppnå og med målbare resultater. Avhengig av organisasjonens størrelse, kan du gjøre 3-5 mål. Det er ikke tilrådelig å gjøre mer enn fem mål ettersom det blir vanskelig å styre dem. Hvert mål har sine nøkkel resultater. De hjelper til med å måle fremdriften for målet, ettersom de er kvantifiserbare som til slutt leder hvor bra du klarer deg. Så for hvert tredje mål, bør det være tre viktige resultater med hvert mål. For å lage en OKR, må du analysere og vurdere alle oppgavene med høy prioritet i løpet av et kvartal. Når du har planlagt hva du vil oppnå, som er den objektive delen, må du finne de viktigste resultatene, som i utgangspunktet består av hvordan du skal få det til. Det er kjernen i OKR. OKR må scores på en skala fra 0-100%. Alt rundt 30% er dårlig, 70% er bra og 100% er bra, da du var i stand til å fullføre målet ditt. Når en OKR er fullført, må du få tilbakemelding fra teamene og se om det var noe du måtte ha gått glipp av eller om noen OKR ble ignorert. Dette er viktig for å forbedre oss for å oppnå målene i neste kvartal.

Hva er fordelene med å ha OKR-er?

OKR har en smidig tilnærming ettersom du har kortere livssyklus, rom for å tilpasse seg skiftende behov, lytte til tilbakemeldinger og kontinuerlig forbedre. I et nøtteskall fremmer OKR enkelhet. Den fjerner alle komplikasjonene og fokuserer på hva som nøyaktig må gjøres og hvordan det må gjøres. Selv om det ikke er noen enkel måte å tilpasse OKR da hvert selskap har sin egen måte å tilpasse det på. De justerer den for å passe selskapets behov og lager dermed forskjellige versjoner av den. Det holder kundens behov først og sikrer at virksomheter holder seg i rute i denne svært konkurransedyktige verden.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Doerr

https://www.dig2100.no/okr-det-perfekte-verktoy-for-suksess/
https://weekdone.com/resources/objectives-key-results
https://medium.com/sprintconsulting/okr-ny-m%C3%A5lstyring-setter-fart-og-fokus-i-dnb-4ad12b599d51

https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example/

https://rework.withgoogle.com/guides/set-goals-with-okrs/steps/introduction/

https://www.cio.com/article/3302036/okr-objectives-and-key-results-defined.html