arvin0809 mai 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som nevnt i forigge blogginnlegg skrev jeg litt om OKR, hva det betyr, og hvordan man bruker dette. Vi har nå hatt mer undervisning om hvordan OKR brukes. I dette innlegget skal jeg gå dypere inn på hvordan bedrifter kan bruke OKR som et verktøy for målsetning.

https://www.google.com/search?q=okr&sxsrf=ALeKk019Qsb6GCjlpi7IjSvawdiWGA3yEg%3A1588338021609&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XfxDNy-4y8L7sM%253A%252C5nKzWwuPoFT_8M%252C%252Fm%252F0ql47l8&vet=1&usg=AI4_-kRKOoHG3j-b2Ty4a2S0dyHDs3NRbA&sa=X&ved=2ahUKEwjklL6c3JLpAhUjlosKHTTxDWUQ_B0wCnoECAsQAw&fbclid=IwAR1QD4iO371qHHihOYLdisVUEVvIsYuo4jJhz9Oh0GXCmJKXixEamAoRGiw#imgrc=IU8Y11tqwDajxM

Om OKR

OKR står for Objective, Key Result. OKR er et verktøy som kan brukes for målsetting og hvordan man kan skape engasjement rundt et mål, slik at man oppnår resultater. OKR forbedrer internkommunikasjonen til selskaper ved at alle jobber mot samme mål, og at andre i selskapet har dette målet tilgjenglig. OKR er ikke ment for å erstatte verken god ledelse eller bedriftskultur, men er ment til å løfte selskapet til et nytt nivå.

OKR kan brukes til å besvare to grunnleggende spørsmål innad bedriften.

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key Results: Hvordan du har tenkt å komme ditt?

Kort sagt betyr OKR at man setter et mål (Objective) og hvordan man skal nå målet (Key results).

Ved å besvare de to nevnte spørsmålene, tvinger man bedriften til å tydeliggjøre sine prioriteringer og holde fokus mot bedriften.

Slik kommer du i gang

Dersom man ønsker å lykkes med OKR i en organisasjon, er det anbefalt å starte med små ledergrupper.

 1. Send ut litt nyttige lenker til nøkkelpersoner, f.eks. Norsk artikkel om OKRJohn Doerr Ted-videoFirmaer som bruker OKR
 2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement.
 3. Introforedrag om OKR. Book foredrag her.
 4. Avtal en 2-timers workshop – Se workshop oppskrift her (krever registrering)
 5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR
 6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig.
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet
  ( https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ )

Hvorfor skal man bruke OKR?

OKR gjør det enklere med å styre et selskap. OKR skaper
tydelighet, økt fokus, økt engasjement, samt høyere gjennomføringskraft.

Man kan se 4 fordeler med å benytte seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Hvem bruker OKR

Mange bedrifter benytter seg av OKR. Her kan du se noen av de bedriftene som benytter seg av OKR. I dag ser vi at flere bedrifter som Google, Zalando, Spotify og Airbnp er eksempler på kjente OKR-brukere. OKR brukes ikke bare på digitale selskaper, men også av fysiske butikker som Walmart, The Guardian, Dun og Bradstreet, og ING bank. I Norge blir OKR brukt av både store selskaper, men også små nyetablerte selskaper.

https://www.google.com/search?q=okr&sxsrf=ALeKk019Qsb6GCjlpi7IjSvawdiWGA3yEg%3A1588338021609&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XfxDNy-4y8L7sM%253A%252C5nKzWwuPoFT_8M%252C%252Fm%252F0ql47l8&vet=1&usg=AI4_-kRKOoHG3j-b2Ty4a2S0dyHDs3NRbA&sa=X&ved=2ahUKEwjklL6c3JLpAhUjlosKHTTxDWUQ_B0wCnoECAsQAw&fbclid=IwAR2V0s6zf0_9E9MZgURlnBRW2Mjxr9hi5CBgk1Y3NGBjX0BibksxBSsG73o#imgrc=ACB_KqW7fTKmgM

OKR passer for alle bedrifter, uavhengig av størrelse.

OKR ved bruk under undervisning og eksamen

I vår første uke av dette kurset, presenterte Karl Philip Lund mål og forventninger av oss for resten av semesteret. Dette ble presentert som OKR mål. Dette fikk meg til å få et innblikk i hvilke fordeler og bruksverdi dette gir meg på sikt. Målene som var satt for oss var følgende:

 • Objective: Gjøre studentene MEGET attraktive på arbeidsmarkedet
 • Key result 1: 40% av studentene som kommer i alle forelesningene skal få relevant jobbtilbud i løpet av semesteret
 • Key result 2: Minst 50 studenter har vært med å lansere en god nettbutikk
 • Key result 3: Studentene har publisert minst 50 kvalitetsinnlegg i løpet av semesteret
 • Key result 4: 50 studenter har suverene LinkedIn-profiler innen semesteret

Mine refleksjoner rundt bruken av OKR

OKR er jo som nevnt ment til å motivere mennesker i en bedrift med å ønske å oppnå ett satt mål. Dette kan jeg faktisk se at gruppen min har tatt til seg. Man er uten å kanskje tenke så mye over det mere motivert nå som vi følger denne metoden for målsetting. Ved for eksempel det å ha forskjellige frister for ting jobbet vi på en mer strukturert måte. Dette gjorde at vi ble mere engasjerte i arbeidet med nettbutikk-oppgaven og det gjør at man har mye mere glede og motivasjon innad i gruppa. Vi har jo underveis satt oss delmål, noe som er utrolig motiverende når man har nådd, dette gjør veien til det endelige målet motiverende. En slik mestringsfølelse skal også sies at er veldig motiverende. Hver uke leverer vi også en rapport, dette gjør at vi hver uke må jobbe med oppgaver for å kunne nå mål. En slik rapport gjør at vi blir presset til å reflektere rundt hva vi må endre og fortsette med for å nå det endelige målet om suksess. Selv syntes jeg denne måten å jobbe mot et resultat er svært motiverende både for meg, men også i en gruppe.

Kilder

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaperhttps://

inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://www.google.com/search?q=okr&sxsrf=ALeKk019Qsb6GCjlpi7IjSvawdiWGA3yEg%3A1588338021609&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XfxDNy-4y8L7sM%253A%252C5nKzWwuPoFT_8M%252C%252Fm%252F0ql47l8&vet=1&usg=AI4_-kRKOoHG3j-b2Ty4a2S0dyHDs3NRbA&sa=X&ved=2ahUKEwjklL6c3JLpAhUjlosKHTTxDWUQ_B0wCnoECAsQAw&fbclid=IwAR1QD4iO371qHHihOYLdisVUEVvIsYuo4jJhz9Oh0GXCmJKXixEamAoRGiw#imgrc=IU8Y11tqwDajxM

https://www.google.com/search?q=okr&sxsrf=ALeKk019Qsb6GCjlpi7IjSvawdiWGA3yEg%3A1588338021609&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XfxDNy-4y8L7sM%253A%252C5nKzWwuPoFT_8M%252C%252Fm%252F0ql47l8&vet=1&usg=AI4_-kRKOoHG3j-b2Ty4a2S0dyHDs3NRbA&sa=X&ved=2ahUKEwjklL6c3JLpAhUjlosKHTTxDWUQ_B0wCnoECAsQAw&fbclid=IwAR2V0s6zf0_9E9MZgURlnBRW2Mjxr9hi5CBgk1Y3NGBjX0BibksxBSsG73o#imgrc=ACB_KqW7fTKmgM