emiliefg april 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Se for deg en suksessrik bedrift. Hvordan har de klart å nå målene sine? hva legger de vekt på? hvilke kommunikasjonsstrategi har de brukt? og hvordan har man klart å få så mange mennesker til å samarbeide mot ett og samme mål? Spørsmålene er mange. Mest sannsynlig har denne bedriften tatt i bruk et styringssett som kalles OKR. 

Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results. I følge INEVO defineres OKR som et enklere styringssett som bedrifter tar i bruk for å sette seg høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Samtidig bidrar OKR til å forbedre internkommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet. I det store og det hele handler OKR om at du skal svare på to grunnleggende spørsmål som; hva ønsker du å oppnå? (Objective) og hvordan har du tenkt å komme dit? (Key Results). 

Bilde hentet fra Medium.com

Objective og Key Result

For å forstå hva disse ordene virkelig betyr i bedriftssammenheng må vi gå i dybden. Objective stiller som nevnt spørsmålet om hva man ønsker å oppnå. Dette tvinger bedrifter til å analysere sine visjoner og verdier for å kunne komme frem til et mål de ønsker å oppnå og rette fokus mot. Key Result på sin side handler om hvordan man har tenkt på komme dit. Med andre ord betyr det at bedrifter må analysere det målet de har satt seg for så å utarbeide konkrete tiltak som skal fungere som en veiviser frem mot målet. For at prosjektet skal bli en suksess gjennom OKR er det helt nødvendig at bedrifter evner å navigere seg i takt med endringer som vil forekomme. Det vil derav være helt essensielt å legge mye fokus på kommunikasjon og effektivitet.

Hvem bruker OKR?

Bedrifter som du kan se et bilde av her nede er blant annet store ledende selskaper som bruker OKR som sitt strategiske rammeverk. Når det er sagt så er det overraskende mange norske bedrifter som ikke kjenner til systemet. 

Bilde hentet fra INEVO.no

Hvorfor bruke OKR og hvordan implementere det

OKR er kjent for å være et enkelt styresystem og bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. INEVO presentere 4 fordeler med å benytte OKR:

 1. De viktgiste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene 
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

For å implementere OKR i bedriften, er det flere eksperter som anbefaler å begynne i et lite team, f. eks i en ledergruppe eller i et team med noen som liker å teste ut nye ting eller der det er høy grad av tillit. Test deretter ut dette teamet i et kvartal og se hvordan det går. 

INEVO presenterer 8 tips til hvordan man implementerer OKR i bedrifter:

 1. Send ut nyttige lenker til nøkkelpersoner, f.eks. Norsk artikkel om OKR
 2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement
 3. Introforedrag om OKR
 4. Avtal en 2-timers workshop
 5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR
 6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet

Sist men ikke minst- Del suksessen og spre det organisk i organisasjonen- hjelp flere avdelinger i gang.

Emilie Gunnerød

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/