Sandra mai 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt forrige blogginnlegg kom vi inne på OKR og litt hvordan det kan brukes. Jeg skal i dette innlegget går nærmere inn på hvordan bedrifter bruker dette prinsippet, og hvordan det kan øke effektiviteten i en bedrift.

Bilde hentet fra: unsplash.com

Hvordan det fungerer:

OKR står for «objective key results» og er et system for gjennomføring. Dette kan i hovedsak deles inn i to ulike deler: objective er det ønskede målet, og key er prosessen til du når det endelige målet. Formålet med dette prinsippet er for bedrifter og kunne nå høye mål, skaffe en helhetlig oversikt og sikre fremdriften i sin bedrift. Det er både store og små bedrifter som benytter seg av denne typen system for gjennomføring. Noen eksempler på bedrifter er netflix, spotify og samsung.

Hva er gode objective?

Objective er det ønskede målet som bedriften vil oppnå til
slutt. For å lage et bra objective er det lurt å lage et konkret mål som virker
inspirerende for bedriften å nå. Målet kan gjerne være litt høyt, slik at bedriften
har noe å strekke seg etter. Målet som din bedrift setter deg bør også ha en tidsbegrenset
periode.

Hva er gode key
results?

Key results er prosessen til å nå det ønskede målet som din bedrift vil oppnå. Disse delmålene kan ha flere punkter etter hvor mange delmål du ønsker å sette. De går fra 0 til 10 over hvor langt du har kommet i denne prosessen. Delmålene bør oppdateres regelmessig. Når du til slutt har fullført alle delmålene du har satt deg, har du tilslutt oppnådd det ønskede målet.

Slik kan OKR se ut:

Objective: Opprette en velfungerende nettbutikk.

Teammedlemmer: Navn 1, navn 2, navn 3.

  • KR1: Få 700 visninger på nettbutikken (7/10)
  • KR2: 400 personer meldt på nyhetsbrev (3/10)
  • KR3: Få nettbutikken nevnt i en tidsskrift (5/10)

Oppnår man
resultater?

Ved at bedriften har denne typen system for gjennomføring,
gjør de det lettere å holde oversikt over hvor nærme bedriften er for å nå det
endelige målet.

Oppsummering:

Denne typen system for gjennomføring virker som en oversiktlig og målrettet måte for å oppnå ønskede resultater for bedriften. Vi som eksamensgruppe har også begynt å bruke OKR i sammenheng med nettbutikken vår. Det blir spennende og følge med videre, og lære seg mer om OKR underveis i dette semesteret.

Kilder:

Hva er et godt OKR «objective»(ambisjon)?

OKR – et system for gjennomføring