Derya mai 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Objectives & Key Results (OKR) er et enkelt styringssett som brukes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid (INEVO). Ledende selskaper som blant annet Google og Facebook bruker OKR for målstyring og gjennomføring. Det kan bidra til å skape visjon, hjelpe til med å øke engasjement og få frem de viktigste prioriteringene i en organisasjon. Enkelt forklart handler OKR om å svare på to spørsmål:

 • Objectives: Hva ønsker du å oppnå? (retningen)
 • Key Results: Hvordan skal du gjøre det? (nøkkelresultater)
Eksempel på hva Objectives (O) og Key Results (KR) kan være for markedsføring.
Kilde: Skjermbilde fra What Matters.
Ingrediensen i OKR

Dristige objectives
Objectives er kvalitative beskrivelser for hva du vil oppnå (Sprint). Å sette dristige mål går ut på å sette store mål, gjerne mål som er ukomfortable. Det oppnår du ved å tenke mer idealistisk fremfor realistisk, men likevel holde målene troverdige. Mål som virker for surrealistisk og uoppnåelig vil føre til at du får et demotivert team i organisasjonen. Korte, inspirerende mål vil motivere teamet mer og det vil trekke dem mot samme retning. En god objective er tidsbestemt, slik at det kan gjennomføres innen en bestemt periode (f.eks i løpet av et kvartal) (INEVO).

“If you set your goals ridiculously high and it’s a failure, you will fail above everyone else’s success.”

James Cameron

Kvantitative Key Results
Key Results er et sett av kvantitative beskrivelser for hvordan organisasjonen skal oppnå målet. For hvert mål (objectives) har man et sett av 3 til 5 Key Results. Key Results fokuserer på målbare elementer som indikerer fremdrift mot målet.

Vi jobber blant annet med OKR i vår eksamensoppgave, hvor vi har ett objective og et sett av tre key results. Under har du vår OKR for oppgaven vår:

OKR for vår eksamensoppgave i e-varehandel.

Check-ins
For hver uke, måned eller kvartal gjør man en check-in på sine Key Results. En check-in kan forklares som en oppdatering eller rapportering av key results, hvor man ved hjelp av fargekoding (rødt, gult eller grønt) eller tall skal oppdatere hvordan man ligger an. For høye tall (10/10) eller for mye grønt tyder på at man har laget for enkle og “dårlige” key results. Har man for lave tall (2/10) eller for mye rødt betyr det enten at teamet ikke presterer eller at man har satt for urealistiske resultater (KR). På bilde ovenfor ser du hvordan vi har gjort vår check-in (se tallene i parentes ved hver KR).

Fordeler med OKR

INEVO har blant annet nevnt disse fire fordelene med OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Disse fordelene sier blant annet noe om tydeligheten i organisasjoner og flere ledende selskaper bruker OKR nettopp på grunn av dette. Det fine med OKR er at det også er transparent (som INEVO har nevnt ovenfor). Alle i teamet har tilgang til OKR-ene på alle nivåer i organisasjonen på en egnet plattform (Sprint). Dette er for at man skal kan kunne se hva andre har som ambisjoner, samt at det er viktig for å kunne samkjøre målsetninger horisontalt i organisasjonen.

I tillegg bidrar OKR til:

Fokus: Dette er den største fordelen med OKR. Man kan sette mer enn ett mål (alltid mindre enn syv), men jo færre mål man har, jo bedre. Når det gjelder key results anbefales det å holde seg under fem KR per mål. Jo mindre ting man har å fokusere på, jo bedre valg tar man og jo mer arbeid klarer man å legge i det.

Forpliktelser: Disse forpliktelsene er de OKR-ene alle har blitt enig om skal gjennomføres og oppnås. Som tidligere nevnt er OKR transparent. På den måten ser alle om hvert teammedlem jobber mot sine OKR. Dette kan man gjøre på mange måter, enten gjennom Google Sheet eller BetterWorks (OKR-sporingsverktøy). Vi bruker blant annet Basecamp under eksamensperioden.

OKR – for mer enn bare organisasjoner

Vi ønsker alle å være suksessfulle i arbeidslivet, så hvorfor ikke være det samme i privatlivet? OKR åpner mange dører og det kan brukes av alle, både i team og individuelt. Å implementere OKR i hverdagen har mange fordeler:

 • Du har en retning å gå etter
 • Du blir flinkere til å fokusere
 • Du unngår å bortkaste tid på ting som ikke hjelper deg nærmere målet ditt
 • Du oppnår dine mål eller
 • Du feiler ved å ha prøvd

Som student ser jeg store fordeler å bruke OKR når det gjelder studielivet. Det skaper blant annet disiplin og retter fokuset mot det du ønsker å oppnå. Når man skriver ned mål, og har det tilgjengelig et sted man hver dag blir minnet på det, er det også større sjanse for at man prøver å oppnå det målet. Jeg liker vel å tenke at det er litt som the law of attraction.

Kilder:
https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/
https://medium.com/@cwodtke/why-key-results-need-to-be-results-7a223e6752b6
https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://www.whatmatters.com/faqs/benefits-of-okrs/
https://medium.com/@aaronaiken/the-benefits-of-using-okrs-to-purposefully-focus-your-personal-life-47f6d6553512