Mikkellinblad mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I tredje modul av faget digital markedsføring vi fått i oppgave å opprette en nettbutikk. Som et hjelpemiddel skal vi benytte oss av OKR og oppdatere dette kontinuerlig. For å ta i bruk dette bør man ha forståelse for hva det er og hvordan man mest mulig effektivt kan bruke dette. Vi har fått en informativ innføring i dette og satt våres egne Objectives og Key Results som vi skal følge og prøve å nå.

Hva er OKR?

OKR er kort fortalt et styringsverktøy som brukes av bedrifter og organisasjoner for å sette mål og holde styr på de. Dette er ikke et nytt og moderne begrep, Peter Drucker introduserte oss for begrepet «Managing by Objective» i 1954 og har blitt siden det videreutviklet til OKR.

OKR er en forkortelse og står for «Objective Key Results».Objektivet går ut på hva man ønsker å oppnå som f. Eks «Å tilegne seg kunnskap om å drive en nettbutikk» og dermed skal det være en rød tråd mellom dette og nøkkelresultatene. Key Results forteller oss mer hvordan vi har tenkt til å komme oss dit og kan da f. Eks være «å lansere nettbutikken innen 14 dager eller å oppnå 30 besøkende de første 30 dagene».

evolution4all.com/content/uploads/2019/06/OKR-f...

Hvorfor ta i bruk OKR?

Karl Philip Lund gir oss 4 gode grunner for å ta i bruk OKR og hvorfor firmaet INEVO benytter seg av det.

  1. Først og fremst kommer de viktigste målene til bedriften mer til overflaten og tydeligere.
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig, hvilke mål som er viktige og hvordan man skal nå de.
  3. Man får hele tiden vite hvordan man ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

 Videre forteller Karl Philip at det er ekstremt hjelpsomt og enkelt for et selskap å ta i bruk. Det bidrar samtidig til økt fokus, tydelighet, engasjement og høyere gjennomføringskraft.

Bedriften Inevo introduserte dette verktøyet for sine ansatte i mindre grupper som diskusjonsmøter. Dette gjorde de for å skape en relasjon mellom de ansatte og bedriftens mål slik av man får følelsen av et fellesskap og at man sammen jobber seg mot noe.

De fulgte og lagde seg seks spesifikke steg/tips for å lykkes med denne type innføring og deler dette for andre å benytte seg av.

  1. Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format
  2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet
  3. Diskuter dine OKR med en leder
  4. Daglig leder godkjenner alle OKR
  5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle
  6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp

Kilder;

Karl Philip Lund’s forelesning

https://medium.com/happierco-blog/how-to-write-objective-and-key-results-practical-examples-dc28e36db0d9