nira002 april 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

OKR består av et klart definert mål og et eller flere nøkkeltiltak for å sikre oppnåelse av målet. OKRs inneholder vanligvis tre til fem «hårete» mål, med ytterligere tre til fem målbare nøkkelresultater for hvert mål. Disse resultatene er konkrete, målbare handlinger som samlet fører til oppnåelse av målet.

Veien til suksess ligger i engasjement

Verden er i konstant endring, og det samme gjelder arbeidsmarkedet. I dag lever vi inn i et globalt og ikke minst virtuell verden som fører til at konkurransen mellom arbeidssøkere og bedrifter øker stadig! Dette fører til at arbeidssøkere er nødt til å skille seg ut på flere måter enn kun en høyere utdanning, men hva vil det egentlig si å skille seg ut?

 • Google sertifiseringer
 • Facebook Blueprint sertifisering

Som sagt tidligere så er verden i stadig endring og ikke minst i en endring i retning mot det mer digitale. Slike sertifiseringer over vil gi deg et nokså god dytt mot “drømmejobben”. Ved å ta slike sertifiseringer øker du sjansene dine i jobbmarkedet, og ikke minst sjansene dine for å være den ene som blir valgt ut av for eksempel en klasse på 100stk. Tipset er å være oppdatert i dagens næringsliv, og følge opp hvilke kompetanse det er etterspørsel for i næringslivet.

Sett deg selv mål

Over så ser vi et eksempel på OKR. Poenget er å forstå at hvis man ønsker å bli sett, så kan man ikke kun lene seg tilbake og få det servert. OKR er det beste verktøyet for både deg som har/jobber i en bedrift og for deg som privatperson.

Eksempel: Student 22år studerer Innovasjon og forretningsutvikling og ønsker relevant jobb ved siden av studiet.

Objektiv: Tilegne meg mest mulig relevant kunnskap innenfor bransjen jeg ønsker jobb i, utvikle nye ferdigheter som er relevant for bransjen og bli mer aktiv på arbeidsmarkedet for eksempel via LinkedIn.

 • KR1: Google sertifiseringer (relevant for alle bransjer)
 • KR2: Tilegne meg kunnskap som er relevant for bransjen og deretter videreformidle det til andre via LinkedIn.
 • KR3: Gå utenfor komfortsonen ved å ta initiativet til å starte en samtale med mulig fremtidig arbeidsgiver og lage video seminarer på LinkedIn.

Slike mål som vi ser over vil øke ditt image samt gi deg en stor fordel i arbeidsmarkedet. Slike målsettinger vil også fremme engasjementet i deg selv, og ditt arbeid. Dette verktøyet anbefales sterkt for bedrifter og privatpersoner for å kunne følge med den utviklingen verden stadig går inn i!

Håper innlegget var til hjelp for deres motivasjon, og under vil jeg også legge til mine diplomer fra Google slik at dere kan se hvilken som ser mest interessant ut for dere!

 • https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/Njh2MjDISlOW_ugQPmNeSw
 • https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/3ZIlSLaVR0-WrJCEDGauag
 • https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/7S78upmYTW-zIrdQ7FBSFA
 • https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/ZvmL2wCnTwyiLUVyog-x0Q
 • https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/validate-certificate-code
 • Kode for siste link: N56 HEY ZRF