karolinegjerdingen mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forelesning med Karl Philip har vi lært om OKR, som er et verktøy som tas i bruk for å definere og følge opp mål og resultater. Vi har i denne modulen av faget fått i oppgave å opprette en nettbutikk, og i den sammenheng har vi tatt i bruk OKR for å komme i gang. OKR er et enkelt styresett som blir brukt av en rekke store bedrifter for å skape engasjement rundt måloppnåelsen og bidra til å gi rett fokus. Bedrifter som tar i bruk OKR er eksempelvis Netflix, Samsung, Facebook og Amazon.

De fleste store bedrifter bruker dette systemet, likevel er det et lite kjent verktøy for bedrifter i Norge. For å kunne bruke det på en effektiv måte er det er viktig å ha en god forståelse av hva OKR er, hva det står for og hvorfor man bør bruke verktøyet. 

OKR- et system for gjennomføring! | DIG2100 (2103)

Hva er OKR? 

OKR står for Objevtive og Key Results. Du starter med å sette opp et klart mål for bedriften som skal si noe om hvilken retning du sikter mot (Objective). Deretter setter du opp nøkkeltiltak som skal si hvordan du skal nå det gitte målet (Key Results). 

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key Results: Hvordan har du tenkt til å komme deg dit? 

Ved å besvare disse to spørsmålene vil resultere i klarere mål for bedriften, lettere for ansatte å vite hva de jobber mot og fokuset til bedriften blir klarere. Disse spørsmålene fører også til riktig prioriteringer og bedrifter som setter seg klare og tydelige mål er svært attraktivt for de talentfulle og engasjerte. De ønsker som regel å jobbe i bedrifter der personlige mål samsvarer med bedriftens. 

Objective kan eksempelvis være at du ønsker å nå et visst antall salg første måned. Key Results vil da være fremgangsmåten for å nå målet. Det kan for eksempel være å opprette en god og oversiktlig nettbutikk, og komme i gang med annonsering på forskjellige plattformer slik at produktet blir kjent. Facebook, Instagram og Linkedin kan være gode plattformer å ta i bruk for å markedsføre produktet. 

Kilder jeg har tatt i bruk:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr