erling.aalvik@hotmail.com april 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Er du god til å sette tydelige og givende målsettinger? OKR er et enkelt målstyringsverktøy som er lite utbredt i Norge, men brukes av verdens mest vellykkede bedrifter. Styringsverktøyet brukes for å sette og følge opp målsettinger strategisk og effektivt. Det hjelper bedrifter med å holde fokus og jobbe med de riktige arbeidsoppgavene til enhver…Continue reading OKR – Strategisk og effektiv måloppnåelse