emilietorset mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

OKR er et system som kanskje ikke er så kjent blant næringslivet i Norge. I vår første forelesning med Karl Philip Lund lærte han oss hvordan teorien er og hvordan den funker for noen av verdens største, og mest suksessrike, bedrifter. Da jeg ble introdusert for systemet tenkte jeg at det var ganske simpelt. Er dette virkelig systemet som støtter opp under verdens ledende bedrifter?

Hva er OKR?

OKR, også kjent Objective and Key Results, kan ifølge blogginnlegget til Karl Phillip Lund beskrives som et styresett som setter fokuset på de aktivitetene som er viktigst for de målsettingene som er satt. Objective handler om at man bør sette seg en retning man ønsker å gå, i form av hva man ønsker å oppnå. Målet presenteres vanligvis som en konkret setning og kan ses på som et nøkkelmål. Når man har satt seg retningen fyller man opp med ulike Key results, som kan forståes som delmål for å nå nøkkelmålet som er satt. (Lund 2018). Sammen vil målsettingene sette en ledelinje for de aktivitetene bedriften bør prioritere.

Hentet fra dreamstime.com

Hvorfor bruke OKR?

Ved å sette en
standard for hvordan fokuset og motivasjonen skal være i bedriften gir
styresettet klare fordeler. Blant annet kobler de ansatte sine personlige mål
med bedriftens mål, noe som skaper et engasjert og knytta arbeidsmiljø. Dette
kan ses i sammenheng med hvorfor OKR-målsettingene gjerne bør være høye.
Grunnlaget for dette er at bedrifter som tørr å satse gjennom høye mål, får de
ansatte til å jobbe hardt mot dem, noe som på sikt gir gode resultater.

Ifølge
blogginnlegget til Lund er det fire klare fordeler som gjør at styresettet
skaper store konkurransefordeler for bedriftene som benytter seg av den:

  1. Bedriftenes viktigste mål kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktigst
  3. Man får innsyn i hvordan de ansatte ligger an i forhold til målene som er satt
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Som en leder er
dette en svært ønsket situasjon for bedriften og vil være en ideell måte å lede
bedriften i riktig retning på.

Hvilke bedrifter benytter seg av OKR?

Nå som vi har sett
på hvorfor OKR er et solid styresett å lene seg på, er det relevant å se på
hvilke bedrifter som aktivt tar den i bruk. Jeg velger å nevne flere av dem vi
kjenner som de mest suksessrike bedriftene i dag, da det klargjør hvilken
effekt styresettet kan ha på virksomheten.

Blant blogginnleggets liste over bedrifter som bruker OKR, var Amazon, Facebook, Google og Samsung blant de jeg dro særlig kjensel på. Dette er bedrifter som det siste tiåret har bemerket seg som store navn på det internasjonale markedet. Det kan tenkes at slike enorme bedrifter bør ha et solid og konkret styresett, slik at de ulike delene av bedriften jobber mot samme mål. I tillegg er det verdt å bemerke seg at bedrifter med mange ulike avdelinger, i flere ulike land og med ulikt språk, bør ha et system som tilrettelegger for en god samhandling. I denne sammenhengen har OKR vært en løsning for de alle.

History of OKRs - Objectives and Key Results
Hentet fra objectives-key-results.com

Hvordan kan du bruke OKR for å øke effektiviteten hos din bedrift?

Det kan tenkes at effektiviteten til bedriften din øker ved at fokusområdet klargjøres gjennom styresettets målsettinger. Men hvordan bruker man den? OKR kan virke enkelt, men hos de fleste bedrifter kan den by på utfordringer ved oppstart. Det kan ta tid å implementere den optimalt i bedriften, men når dette først er gjort vil man kunne se økt effektivitet på sikt.

Etter implementertingen kan man bruke OKR til å sette fokuset på det som er viktig for bedriften. Dette kan gjøres ved å gjenta målsettingene på daglige eller ukentlige møter. Ved å skape en slik bevissthet blant de ansatte, vil de bruke tiden sin mer effektivt, sammenlinket med når oppgavene er mindre konkrete.

I tillegg vil styresettet utelukke de mindre viktige tingene, noe som konkretiserer virksomhetens fokus. Ved å kun ha et nøkkelmål å gå etter, i tillegg til tre eller fire delmål, vil arbeidet ha en stavfestet retning å gå. Da forarbeidet til målsettingene vil ta store deler av arbeidet, vil jobben etterpå dermed bli svært effektiv, noe som vil motivere og effektivisere de ansatte i bedriften.

Om du har tips til andre måter OKR kan være med på å øke effektiviteten hos en bedrift på, vil jeg gjerne høre om dem i kommentarfeltet!

/ Emilie Torset

——————————————————————————————————–

Kildehenvisninger:

Lund, Karl Phillip. 2018. “OKR – et system for gjennomføring”. Inevo blogg, 18.desember. Lesedato: 27.04.20: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/