Mia Marie april 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I ukens innlegg fikk vi oppgave å skive om systemet OKR av vår foreleser Karl Philip. Det er nok ikke alle som vet hva OKR er og hva det brukes til, men det er altså, kort forklart, et system for gjennomføring.

Hva er OKR?

Først og fremst, hva står OKR for; Objectives og Key results. Å ta i bruk OKR aktivt vil i all hovedsak handle om å svare på de to grunnleggende spørsmålene:

  • Objective – hva ønsker du å oppnå, hvilke ambisjoner har man, lave eller høye?
  • Key results – hvordan skal ønsket mål oppnås?

Enda er det ikke så mange bedrifter i Norge som bruker OKR aktivt, men noen av de bedriftene som gjør det best i Norge bruker OKR aktivt. Og hvorfor gjør de det? Det er et ekstremt populært styresett, det er enkelt, og samarbeidet på tvers av avdelinger forenkles – alle har, i det store hele, samme mål som i tillegg kan strekkes så langt det lar seg gjøre. Ergo, en fin måte å holde de ansatte motiverte og engasjerte.

Hvordan bruke OKR aktivt i bedriften

Det første man gjør er å sette seg mål, målene skal ikke være urealistiske, men det skal være mulig å strekke seg, om mulig, litt lenger enn hva man er komfortabel med. Målene bør være så konkrete som mulig, og helst bør man holde seg til ett, eller to mål. Målene er nødt til å være offentlig for alle i bedriften, med tanke på det jeg nevnte tidligere, kommunikasjon og motivasjon. Neste oppgave er å finne ut av hvordan man skal å disse målene, og hyppig gjennomgang av det. Det er målbare resultater, så viktigheten av hyppige gjennomganger er stor for å se om man beveger seg i riktig retning eller ikke.

De to grunnleggende spørsmålene om hva og hvordan man kommer frem til ønsket mål bør gjennomgås to ganger i halvåret. Man kan tenke at det er alt for ofte, og kun en belastning, men når man begynner å se resultater vil man skjønne hvorfor. Ved å gjenta spørsmålene så ofte vil alle ansatte huske å holde riktig fokus og prioriteringer gjennom året. Det handler også om å bli målt på fremdriften, hvis man ser under et kvartal møte at gjennomførelsen på å nå målene man har satt er for lave, så kan målene justeres høyere. Etterhvert vil man se at man kan sette seg høyere mål fra start av, likevel realistiske, alt er som regel mulig.

Hvorfor bruke OKR?

Kark Philip har skrevet en utfyllende og informativ tekst om OKR hvor han spesifiserer spesielt 4 grunner til å bruke OKR i deres bedrift.

  • De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten. De viktigste målene vil bli belyst.
  • Alle i bedriften får vite hva som er viktig. Kun det viktigste blir tatt med i en OKR «analyse», den skal være så konkret som mulig.
  • Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene. Ved å ha møter ca. 4 ganger i året, med gjennomgang av mål, oppnåelse og fremskritt.
  • Alle i bedriften vet hva som foregår. Ved at alle er involvert vil motivasjonen hos de ansatte økes og veien mot målet vil ikke bare bli enklere, men også kortere.

OKR er et verktøy som kan brukes av både store og små bedrifter, to store bedrifter som du kanskje ikke visste brukte OKR aktivt er medietjenesten Netflix og musikkstrømtjensten Spotify. Dette er to verdenskjente suksessfulle bedrifter, og hvorfor er de så suksessfulle? Kanskje er det nettopp det at de bruker OKR, som faktisk regnes som nåtidens beste måte å sette mål og styre en bedrift på.

/Mia