Stine Larsen Strom mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne modulen av faget digital markedsføring er en av våre hovedoppgaver å sette opp en egen nettbutikk. Gjennom denne prosessen har vi blitt introdusert for begrepet OKR, som er et verktøy vi benytter oss av for å nå de målene vi har satt oss. For å kunne oppnå noen effekt ved å bruke OKR som verktøy, er det viktig at man har en god forståelse av hva begrepet innebærer, hvordan man bruker OKR og hva fordelen ved bruken kan være. 

Bilde er hentet her

I dette innlegget kan du lære mer om:

 • Hva OKR er 
 • Hvorfor bruke OKR
 • Hvordan lage gode OKR
 • Hvordan implementere OKR

Hva er OKR

OKR står for Objecitve & Key Results og er et enkelt styringssett som brukes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigeste aktivitetene til enhver tid. OKR kan også være med på å bidra til at internkommunikasjonen i selskapet forbedres ved at mål tilgjengelig gjøres på tvers av avdelinger. Twitter, Amazone, Google og Facebook er eksempler på store ledende selskaper som benytter OKR for målstyring og gjennomføring. 

Merkevarer
Bilde er hentet her

Kort fortalt handler altså OKR om å svare på to grunnleggende spørsmål:

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå? Bedriftens eller avdelingens overordnede mål. 
 • Key Results: Hvordan kommer du deg dit? Delmål underveis i prosessen for å se om du er på vei til å nå det overordnende målet.

Nedenfor kan du se en video hvor Carl Størmer fra Jazzcode snakker om OKR som en metode for gjennomføring. Jeg fant videoen veldig nyttig når jeg skulle skrive dette innlegget. 

Hvorfor bruke OKR

Fordi OKR er lett å ta i bruk for alle! Uavhengig om du er en del av veletablert selskap eller en start-up kan du benytte deg av OKR og oppnå god effekt. Det finnes mange gode grunner til hvorfor du burde implementere OKR i ditt selskap. På sine nettsider presenterer INEVO fire fordelere ved å benytte seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten. 
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review).
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene. 
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår. 

Som jeg nevnte tidligere benytter mange av verdens mest suksessfulle selskaper seg av OKR, noe som gir en god indikasjon på at OKR er verdt å satse på. Det er også enkelt, mindre tidkrevende, transparent og gir store fordelere for produktivitet og muligheter til å bygge en god kultur innad selskapet. 

bærbar datamaskin, gruppe, hender
Bilde av fauxels fra Pexels

Tips til hvordan du kan lage gode Objectives 

En god objective er en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå. En god Objective bør være:

 • Kvalitativ og inspirerende:
  Dette går ut på å komme opp med en ambisjon som gir mening for deg og ditt team. Slik at alle kan få en følelse av fremdrift. Bruk ord som inspirerer deg og teamet ditt. 
 • Tidsbestemte:
  En god ambisjon bør være mulig å gjennomføre innenfor den bestemte tidsrammen som er satt. Velg mål ut ifra strategien dere jobber etter. Er det en langsiktig strategi kan målene ta lenger tid å nå. 
 • Gjennomførbart uten å være avhengig av andre:
  Den mest ideelle situasjonen er hvis vi ikke er avhengig av andre for å gjennomføre ambisjonene. Vi skal ikke kunne legge skylden på andre hvis vi ikke lykkes, og selv om andre team ikke når sine mål kan vi fortsatt nå våre. 

Dette er objectivene mitt team har satt for vår nettbutikk byilenna.com: Opprette en nettbutikk som fungerer, er brukervennlig, ser profesjonell ut og er attraktiv for målgruppen.

Tips til hvordan du kan lage gode Key Results 

Når teamet har utarbeidet gode Objectives må man begynne å utarbeide Key Results. Dette er som nevnt delmål du setter for å nå målet. Her er det også viktig at nøkkelresultatene er korte og presise og ikke for mange, helst 3 per objecticve slik at de ansatte husker dem. Gode Key Results kan være spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbestemte, etter SMART-mål prinsippet. Om du klarer å oppnå dine Key Results bør dette føre til at du er på god vei til å nå dine Objectives. 

Dette er Key Resultsene mitt team har satt for vår nettbutikk byilenna.com

KR1: Oppnå 550 besøkende på nettsiden vår. (7/10) 

KR2: Ha 15 salg på nettbutikken (7/10) 

KR3: 65 Påmeldte til nyhetsbrev(9/10). 

black Android smartphone
Photo by Isaac Smith on Unsplash

Hvordan Implementere OKR i din bedrift 

For å lykkes med å innføre OKR i en organisasjon anbefales det å begynne med et lite team, for eksempel et lederteam.  Når du har gjort dette og er klar for å presentere OKR for hele bedriften er det noen steg du kan følge for å gjøre dette. Disse tipsene har jeg hentet fra INEVO da de skulle innføre OKR i egen bedrift:

 1. Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format
 2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet
 3. Diskuter dine OKR med en leder
 4. Daglig leder godkjenner alle OKR
 5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle
 6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp

Som jeg nevnte innledningsvis har vi også tatt i bruk OKR i forbindelse med at vi oppretter vår egen nettbutikk. Derfor vil jeg gjerne dele med dere hvordan vi har implementert dette i klassen og vårt team. Vi bruker en nettside som heter Basecamp for å dele og oppdatere ukentlig OKR med de ulike teamene i klassen. Der har vi muligheten til å legge til og justere hver uke om det skulle være nødvendig, man kan også hente inspirasjon fra de andre teamene. Vi har også skrevet sannsynligheten for at vi når hvert Key Result, som oppdateres ukentlig. 

Hver fredag oppdaterer vi OKR. Da kan vi ha kommet nærmere å nå målene, har nådd mål og må justere opp eller justere ned sannsynligheten for at vi når et mål. Om det er en kommentar vi ønsker å tillegge etter uken kan vi også gjøre det. Under ser du hvordan teamleder Synne har skrevet inn OKR uke 2 og sannsynligheten for å nå Key Results. 

Bilde er screenshot fra egen Basecamp OKR oppdatering

Oppsummering

For å lykkes med OKR er det lurt å implementere det sakte, men sikkert i bedriften og teste hva som funker for dere. Hold Objectives og Key results konkrete og korte, og heller ikke for mange slik at man mister oversikten. Ved å bruke OKR er alle inkludert i prosessen, og det skaper god kultur i bedriften.

For oss har OKR vært nyttig og motiverende. Vi strekker oss litt lenger når vi har konkrete mål skrevet ned og gjør det vi kan for å nå disse. Det er veldig gøy og motiverende når vi når et mål og må justere opp våre Key Results. Vi håper dette vil bidra til at vi når våre Objective og at lanseringen av nettbutikken blir en suksess.

-Stine Larsen Strøm