izialine april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er OKR?

OKR er et system for gjennomføring, og står for objectives, key results. Her står objectives for hva man ønsker å oppnå, mens key objectives er hvordan vi skal nå dette. Hvis du noen gang har lurt på hvordan ulike bedrifter klarer å navigere seg frem til et ferdig resultat, så er svaret at de benytter seg av et dette OKR systemet. Dette er en styremåte som setter høye mål for prosjektet, sikrer progresjon og setter en pekepinne på hva man skal jobbe med. Ved å stille seg disse to spørsmålene; hva og hvordan, hvert kvartal, vil man raskt sette riktig kurs for videre arbeid. Vår foreleser Karl Philip Lund har skrevet en god artikkel om dette.

Hvis du enda ikke er overbevist over at OKR er «the way to go», kan du ta en titt på ulike bedrifter som benytter seg av dette:

Bilde tatt fra artikkelen skrevet av Karl Philip Lund for INEVO.

Nettbutikken «Brisen»

Tidligere i uken hadde vi en forelesning fylt med gjesteforelesere som var tidligere studenter som virkelig hadde fått det til. Vi fikk høre om studentene bak klesmerket Brisen, som brukte ulike markedsføringsmetoder for å få gjennom sitt merke på nett. Vi fikk også innføring i hvordan OKR er en viktig støttespiller i en suksessfull bedrift, og hvordan de implementerte dette i sin prosess.

Marius og Ola fra Brisen forklarte mye om hvordan de benyttet seg av OKR som system for å sette seg mål for bedriftens utvikling. Dette var tydelig noe de hadde mye bruk for, der det satte pekepinner for hva de skulle arbeide mot for å oppnå målene. De delte sine OKR og vi fikk ett inntrykk av hvor «stort» objective virket, men i OKR er dette hele poenget. «Objective» skal være stort og ambisiøst, og heller det enn at man setter seg lave mål som er enkle å oppnå. Dette vil jo ikke skape samme motivasjon og drivkraft mot å nå målet. Sannsynligheten for å nå dette målet skal ligge på rundt 60-70%, på denne måten blir man tvunget til å endre måten man arbeider på for å nå resultatet, istedenfor å bare «jobbe hardere». Samtidig ble jeg overrasket over hvor spesifikke «key results»ene var, med eksakte tall for hvor mange klikk de ønsket på nettsiden og antall følgere på sosiale medier.

Hva er en god OKR?

En god og velutformet OKR kan gi store gevinster for bedriften i det lange løp. Det er derfor viktig at man utvikler et godt mål med gode delmål for å få fremdrift.

Et eksempel på en OKR for et selskap som produserer sjokolade i Bergen kan være slik:
Objective: Dominere sjokoladebransjen i Bergen.
Key result 1: Få minst 3 presseomtaler i store mediekanaler.
Key result 2: Få 1000 følgere på Instagram innen 3 måneder.
Key result 3: Å få 100 nye abonnerte på newsletter.

Hva er fordelene ved å bruke OKR?

Det kan være mange som er motvillig til å ta i bruk OKR, noe som er forståelig da dette er en ny måte for mange å arbeide på. På en annen side, har det vist seg å ha gode resultater å ha et slikt system for gjennomføring. Det finnes 4 fordeler ved å bruke OKR som styresett:

1. Bedriftens mest sentrale mål kommer tydeligere frem- ved å bearbeide og analysere bedriftens større mål i dybden vil disse komme mer til overflaten.

2. Alle i bedriften får vite hva som er sentralt og viktig – nå som målet er satt vil det være tydelig hvilken strategi som skal følges for å oppnå målet.

3. Det blir en viss oversikt over hvordan alle ligger ann til å nå målet- ved å ha ulike «key results» vil det være en viss dialog rundt hvilke som er oppnådd og hvilke som mangler. Samt at man ofte publiserer sine OKR ukentlig på en plattform som er synlig for alle. Her er det da enkelt å se hvordan alle ligger ann.

4. Alle i bedriften vet hva som foregår- dette viser til punktet ovenfor der alle har tilgang til fremdrift og progresjon.

Videre er det illustrert et eksempel på en tidslinje for å implementere OKR i en bedrift.

rework.withgoogle.com

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://brisenshop.no/
https://rework.withgoogle.com/