OKR

TTokerud april 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det har i det sista, blivit lite dålig uppdatering här, ursäktar detta, och skall försöka bättra mig.
Idag tänkte jag försöka förklara grunderna till OKR, så att ni kan se fördelarna med detta.

I veckan har vi igen startat med föreläsningar efter en lång paus pga covid-19 och en del obligatoriska sertifiseringar via facebook och google, dessa rekommenderar jag varmt! Allt är gratis och kan vara skillnaden på att inte eller att få jobbet.

Vad är OKR?

Det är uppdelat i, ”objectives” och ”Key results” detta är ett sätt man kan jobba mot målen och hur man skall nå dessa, objectives är alltså målet du vill uppnå, medans key results är vägen dit. Ett företag bör ha 2-4 olika objectives, och dessa har i sin tur ca 3 key results.
OKR används som ett relativt enkelt sätt för företag att styra sitt sällskap, OKR är ett verktyg som vill underlätta för de ansatta i sällskapet att förstå vilken strategi som behövs eller vilak mål sällskapet önskar att nå.
Det finns många fördelar med OKR.
Bl.a. Visar det vart sällskapet ligger till för att nå målen, och gör det lättare för de ansatta att veta vad som händer.
Det visar också vilka eller vilket mål som är de viktigaste och vad som bör prioriteras, och vilken väg som skall tas för att nå dit.

Det är inte alltid lätt att sätta OKR i starten.

Målen sätt på olika nivåer.

Detta är något man bör jobba med i hela organisationen, och i flera olika nivåer.
De överordnade OKR sätt på högsta nivå, och under detta sätter varje team och avdelning sina egna OKR.
Där teamen och de olika avdelningarna jobbar med OKR som i sin tur hjälper de överordnade OKR på högsta nivån.
Detta kan vara svårt, att implementera till de ansatta, det är inte alltid så att dom ansatta är lika motiverade att nå OKR målen som resten av företaget, detta kommer ta tid och kräver mycket energi för att implementera in i företaget.

Igångsättning och genomföring av OKR.

Det kan vara smart att testa detta först i mindre grupper, exempelvis team eller ledargrupper, för att se om det funkar och är motiverande, för att helt enkelt se om det fungerar.
Testa detta en bestämd period kan visa hur effektivt detta är för just den gruppen och sedan vidare för företaget generellt. Det är inte så att detta går över en natt, detta tar tid innan det fungerar, det är därför väldigt viktigt med kommunikation, som alltid. Med kommunikation medföljer uppföljning, för att se utvecklingen.
Frågar du mig, så är det en självklarhet att många företag bör använda denna teori, OKR som verktyg för genomföring, detta kommer i längden hjälpa dom mycket med att nå de stora viktiga målen, och att alla får en bättre översikt över vad som kommer hända i framtiden, samt vad som bör göras nu.

Diskussion, Session, Vit Hane, 3D Modellerar, Isolerat

Exempel på OKR.

Kan visas på ett väldigt enkelt sätt. Säg att ett Bageri vill göra en mer effektiv producering och utöka fler bakverk/bröd.
Objektivet alltså O i OKR kan då alltså vara att Baka goda bröd på mycket kortare tid.
KR kan då vara. Att Testa nya metoder med jäsning med syfte att korta den totala tiden, gå från 1h till 30 minuter per sats, att göra 10 smaktest på 4 olika recept som går att baka på under 15 minuter.
Där har du snabbt satt OKR mål till ditt bageri, och har något att jobba mot.
Du kan också till exempel se större, det som är så fint med OKR är att det fungerar hela vägen från startup till stort företag. Exempel.
O: förbättrad placering (SEO) på google.
KR: Få ditt nyckelord, hårklipp herr till topp fem.
Få 10 inlänkningar till min sajt från olika partners.

Få ner drop out rate med 10%.

Vanliga problem med mål i företag.

De flesta sällskap och organisationer arbetar mot mål, men tyvärr får man ofta inte ut allt man vill. Risken med mål som hanteras fel kan bidra till att sänka motivationen istället för tvärt om, otydlighet.
Målen är inte mätbara och ospecifika.
Kopplingen till jobbet man gör varje dag är svår.
Dålig uppföljning.
Blir det för många mål, kan det fort bli att man jobbar som man vill.
Sänkt engagemang på grund av att någon annan säter dina mål.

Arg, Affärskvinna, Konflikten, Klagomål, Undfallenhet

Genom att använda sig av OKR kan detta reduceras, om än mycket jobb.

Det som utmärker OKR är.

Tydlighet, kvalitativa mål kombineras med mätbara mål.
Sammanhang, människor söker mening, när man som ansatt kan se hur sina egna mål bidrar till företagets mål, förstärks motivationen.
Delaktighet. De ansatta känner sig delaktiga i att sätta och följa upp mål, höjer engagemanget.
Uppföljning. Möjlighet att följa upp, det att man ser resultat med det man gör stärker motivationen. OKR sätts ofta på kvartals basis, detta är en längd som människor kan förstå, gör det lättare att komma igång med en arbetsuppgift.
Transparens. Alla i sällskapet kan se vilket mål de andra har, ledare undrar ofta varför medarbetarna inte vet vilka mål företaget har. OKR löser detta problem.
Koppling till pengar. Detta ligger inte till grund för bonusar, då detta kan påverka prioriteringar.

Källor:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://www.protea.se/satt-mal-som-google-med-okr/