malinpedersen January 7, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mitt navn er Malin Pedersen, jeg er 23 år gammel og kommer fra Sande i Vestfold. Jeg studerer Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania og jeg stortrives. Jeg er nå inn i mitt 4. semester hvor jeg har valgt å fordype meg innen digital markedsføring. Tidligere har jeg hatt emner som bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse og forbrukeratferd.

Jeg har valgt å fordype meg i faget digital markedsføring fordi vår verden stadig er i utvikling, og kompetanse innenfor denne digitaliseringen stadig blir viktigere, samt mer krevende.

Håper at du finner det jeg skriver om både spennende, interessant og at det vil gi deg noe.

Malin