mariksande97 februar 18, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Noen ganger føler jeg at gruppearbeid går kjempebra (jeg får følelsen av at gruppen er en skikkelig god match), andre ganger har jeg nesten begynt å gråte fordi kommunikasjonen og arbeidet i gruppa over hode ikke fungerer. Kjenner du deg igjen? Hvorfor er det egentlig slik at noen grupper funker god sammen, mens andre ikke? Både i skole- og jobbsammenheng er gruppearbeid viktig og da er det dumt å kaste bort tiden på grupper som ikke fungerer optimalt. 

hvorfor jobbe i gruppe?

I Silicon Valley oppfordres programvareingenører til å jobbe i grupper fordi studier viser at gruppearbeid fører til raskere innovasjon, oppdaging av feil tidligere og bedre løsninger. Studier viser også at personer som jobber sammen med andre oppnår høyere jobbtilfredshet

Foto: https://katarsisuib.no/ma-snakke-gruppearbeid/ 

prosjekt aristoteles

I 2012 ville en gruppe ansatte i Google undersøke nettopp dette – hvorfor noen grupper fungerer, mens andre ikke. Bør menneskene i gruppen være høyt utdannet, ha samme interesser, være utadvendte eller sjenerte? Til tross for utallige undersøkelser fant de ingen spesiell sammensetning av mennesker som var perfekt. De gav etterhvert prosjektet navnet Aristoteles, etter filosofens kjente sitat: «The whole is greater than the sum of its parts». Kort fortalt fant forskerne ut at forståelse og innflytelse av kulturelle normer var nøkkelen til å kunne forbedre grupper. Med et utgangspunkt i normer identifiserte forskerne fem sentrale faktorer for suksess i gruppearbeid:

  1. Psykologisk trygghet i grupper: mennesker trenger trygge omgivelser for å kunne tørre å «feile» uten å være redd for at noen dømmer.
  2. Pålitelighet: Gruppen må sørge for at arbeidet gjøres i tide, med høy standard. D.v.s at mennesker som har fokus på gjennomføring av et prosjekt, og leverer et godt sluttresultat.
  3. Struktur og klarhet: med en større forståelse av hverandres styrker vet gruppemedlemmene hvem som skal konsultere og hvordan prosjektet skal forme seg. Klare roller, planer og mål er avgjørende. 
  4. Større mening: Menneskene i gruppene må gjenkjenne og maksimere egne styrker, for å bruke dem til beste fordel når de samarbeider med andre i grupper. Arbeid skal være personlig og viktig for hver enkelt av oss.
  5. Innvirkning: Det er viktig å ha fokus på egne ambisjoner, i tråd med bedriftens egne mål. Mennesker trenger å vite at arbeidet de gjør betyr noe, og utgjør en forskjell. 

respekt for hverandre

Det viktigste for en sammensatt gruppe er ikke å finne de som scorer høyest på intelligens, men å bruke hverandres styrker og ha gjensidig respekt, noe som Aristoteles sitt sitat påpeker. Det som skiller godt gruppearbeid fra mindre godt er graden av hvordan gruppenes medlemmer behandler hverandre.

Dette er vel neppe noe man egentlig trenger å samle store mengder data og bruke mye tid å forske på for å forstå, men ofte kan man glemme viktigheten av slike enkle og selvsagte ting. 

Kilder:

https://www.belbin.com/resources/blogs/belbin-and-project-aristotle-everything-you-need-to-know/ https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html