Helenesofietofte februar 2, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om hva jeg har lært i den første delen av kurset, jeg skal også skrive om hvilken betydning den kunnskapen jeg har innhentet i kurset kan gi meg videre. Jeg skal også skrive om konsekvenser for hva jeg har lært, både for min del og for samfunnets del.

Bildet er tatt av Hagar Lotte Geyer fra Pixabay

Noen av temaene jeg har lært i dette faget er plattformer, muliggjørende teknologier, kunstig intelligens, disruptive teknologier, VR/AR teknologi, digitalisering, transaksjonskostnader, anbefalningsalgoritmer, collaborative filtering, digital økonomi, filterboble, ekkokammer, blokkjeder og kryptovaluta.

Det mest interessante jeg lærte i dette faget var ekkokammer og filterboble. Det var begreper jeg aldri hadde hørt om, men som gir veldig mening når vi lærte om dem. At filterboble tilpasset og avgrenset min opplevelse på nett, og baserte innhentet data via algoritmer for å gi meg mer skreddersydd innhold. Dette skjer jo også når man gå inn og handler på nettsider, da henter siden informasjon som tidligere søk, klikk, og stedsangivelse.

Et ekkokammer kan beskrives som at en roper ut et utsagn i en tunell, deretter kommer ordet tilbake som et ekko, at man bare hører sine egne utsagn om og om igjen. Det kan også beskrives som et digitalt forum eller miljø hvor personen deler tanker eller informasjon som reflekterer og forsterker deres egne.I dette forumet eller miljøet er det veldig enkelt å føle støtte og gjerne tenke at de fleste er enige med deg. På den andre siden altså hvis man tenker eller uttrykker seg imot et tema, vil man føle en ekstrem motgang fra resten av gruppen.

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

Filterboble og ekkokammer er lignende konsepter. Begge forholder seg til måtene enkeltpersoner utsettes for innhold uten sammenstøtende meninger. I et ekkokammer blir enkeltpersoner utsatt for informasjon fra likesinnede individer, mens filterbobler er et resultat av algoritmer som velger informasjon basert på tidligere historikk.

Noen av konsekvensene ved filterbobler er at en mister autonomi over sin egen medieopplevelse. Når alt blir skreddersydd og personifisert kan det bli en ensformig og kjedelig opplevelse etter hvert. Det som er spennende med sosiale medier er å få høre andres synspunkter, oppleve en medieopplevelse som en ellers ikke ville i virkeligheten. Det er også en stor fare for at verdensbilde blir for individuelt for enkelte, at verdensbilde blir for falskt på sosiale medier i kontrast til hvordan det egentlige liv er utenfor det digitale liv.

Et annet tema jeg syns det var spennende å lære seg var kunstig intelligens. Vi lærte om historien til kunstig intelligens, om den første roboten Baxter, videreutvikling av roboter som jobber i operasjonstuer, roboter i private hjem, og til og med gatekjøkken bemannet kun av roboter trent opp av kunstig intelligens.  Vi har også lært om hvordan roboter trenes opp, noe jeg syns var veldig interessant. En kan f.eks trene opp en robot ved å gi visuell informasjon, da kan den gå gjennom bildene, sammenligne informasjonen og kalkulere det mes sannsynlige utfallet. Jeg syns også det var spennende å skrive om etikk knyttet til kunstig intelligens. Det er veldig mye postivt som har kommet av kunstig intelligens, men det er også skummelt å tenke på at det kan gå galt når man legger skjebnen i hendene til en robot eller maskin av kunstig intelligens. Det var godt å vite at myndighetene i Norge mener at kunstig intelligens bør brukes med høy bevissthet rundt etikk og personverns-konsekvenser. En annen konsekvens av kunstig intelligens og muliggjørende teknologier generelt er at mange jobber kommer til å forsvinne, mennesker kommer til å bli erstattet av helautomatiske arbeidstakere i fysisk eller digital form. Det er også en mer positiv side som mener at roboter vil gi mer tid til kundene og at det ikke er en grunn til å frykte stor arbeidsledighet. Om kunstig intelligens vil oppleves som positivt eller negativt kan sies å avhenge en organisasjons evne til å tilpasse seg og tilegne seg ny teknologi.

Alt i alt synes jeg den første delen av kurset har vært veldig spennende, vi har fått mange spennende blogg-oppgaver relatert til det vi har lært og vi har hatt spennende forelesninger. Alt vi har lært føles veldig dagsrelevant og kan knyttes opp mot det som skjer i media nå og i fremtiden. Det var nytt for meg å ha studentblogg, og det har til tider føltes hektisk, men det har vært godt å føle at en har gjort noe iløpet av uken nå i disse korona tider. Å repetere det en lærer seg via bloggen har vært en stor hjelp til eksamenen vi holder på med nå. Jeg gleder meg til neste del av kurset og tar med meg alt jeg har lært videre!

Bilde-kilder :

https://pixabay.com/no/photos/voksen-b%C3%A6rbar-pc-datamaskinen-3052244/

https://pixabay.com/no/photos/blyant-spisser-b%C3%A6rbare-blyant-spon-918449/