Sandrafarah98 mars 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I omtrent halvannen måned har vi hatt om temaet bærekraftig markedsføring med foreleser Thore Larsgaard. Denne uken hadde vi vår siste forelesning innenfor denne delen av kurset. Det har vært svært lærerikt, interessant og innholdsrikt. Bærekraftig utvikling er absolutt et tema som er i vinden og dermed har jeg oppfattet alt innenfor dette temaet som svært relevant.

Vi har lært om alt fra hvorfor
det er viktig å tenke bærekraft, særlig i varehandelen, til hvordan varehandelen
kan påvirke vår verden på godt og vondt. Vi begynte kurset med gjesteforeleser fra
FN; Madeleine Hesstvedt Solstad. Hun
snakket om FNs 17 bærekraftsmål og virksomheter skal jobbe med disse. Vi lærte
også at bærekraft ikke kun består av klima og miljø, men også av de sosiale- og
miljømessige forholdene. Sammen er disse tre dimensjonene (den triple
bunnlinjen)
grunnmuren for bærekraft. FNs bærekraftsmål var en gjenganger i
fler av gjesteforelesningene vi hadde fra ulike bedrifter. Det var svært
spennende å se hvordan disse bedriftene implementerte målene i sin daglige
drift.

Videre lærte vi om bedrifters samfunnsansvar (Corporate soical responsibility) og sirkulærøkonomien. Vi sier at bedrifters samfunnsansvar deles inn i tre typer; moralsk motivasjon, relasjonell motivasjon og økonomisk motivasjon. Et av mine innlegg på denne bloggen handlet om sirkulær økonomi og hvorfor det er viktig at bedrifter satser på en sirkulær forretningsmodell. Det dreier seg om å produsere varer og tjenester med minimalt uttak av ikke fornybare ressurser, med minimalt svinn og negativ eksternalitet og er dermed en del av bedrifters samfunnsansvar. Dersom du ønsker å lese mer om dette kan du klikke HER.

Smultring-økonomien har vi også vært innom, og dette var for meg en ny måte å tenke på. Hullet i smultringen representerer samfunnets udekkede velferdsbehov, her faller mennesker som mangler de grunnleggende nødvendighetene i livet. Omkretsen av smultringen representerer det økologiske taket som vi må holde oss innenfor, haver vi utenfor innebærer det et overforbruk av jordens ressurser. Midt imellom disse ligger det gode samfunnet vi ønsker å oppnå. Økonomer sin oppgave blir å finne ut hvordan vi kan få alle mennesker inn her og tenke økonomi på bærekraftig vis.

https://no.innerself.com/content/social/economy/inequality/15518-why-a-just-and-sustainable-economy-looks-like-a-doughnut.html
Bildet hentet fra Innerself.com

Vi har også hatt
mye om grønn markedsføring og markedskommunikasjon. Dette handler kort og godt
om hvordan en bedrift kommuniserer et bærekraftig budskap til markedet.
Her snakket vi også mye om grønnvasking som er en negativ form for markedskommunikasjon.
Det er et begrep som sier noe om hvordan en bedrift bruker markedskommunikasjon
på en urimelig måte gjennom å fremstille bedriftenes produkter/tjenester og
arbeidsprosesser som bærekraftig når de ikke er det. Det er viktig å være klar
over og lære hvordan man kan bruke bærekraft i sin kommunikasjon ut til kunden,
og også hva man bør være obs på. Det er ikke alltid at det er slik det ser ut
til og man må derfor gjøre sin research.

Dette er noen av temaene vi har vært innom og jeg har gjennom kurset sett at alt har en sammeheng. Jeg føler jeg har lært mye og blitt mer obs på ting som jeg tidligere ikke tenkte så mye over i hverdagen. Dette er kunnskap jeg kommer til å ta med meg videre i hverdagen, men også enda viktigere; i arbeidslivet. Endringene i klima og verdenssituasjonen vil gjøre det påkrevd å arbeide på en annen måte enn før. Slik det er nå bruker vi mer av jordas ressurser enn vi egentlig har. Det er derfor helt nødvendig at vi alle begynner å tenke over vår påvirkning på miljøet og klima dersom vi ønsker at planeten vår og ressursene den gir oss skal vare i lang tid fremover. En stor takk til Thore for hans engasjement og gode, inspirerende forelesninger!

Kilder:

Manifesttidsskrift.no. Doughnut Economics. Lesedato 25.03.2020
https://www.manifesttidsskrift.no/doughnut-economics/