heddawetter mai 4, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt fjerde semester i Hotelledelse på Høyskolen Kristiania har jeg valgt kurset Digital markedsføring, og jeg har komme i den delen av kurset der Karl Phillip Lund er min foreleser og presenterte order ORK for meg. Jeg personlig ble mer interessert i ORK på grunn av hvor lite kunnskap det var på det før Karl hadde tatt det frem. Men hva er egentlig ORK?

ORK

ORK står for Objective key Resualt. ORK er et styresystem som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinulering fremtid og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. OKR kan se helt tilbake til 1954 når Peter Drucker lagde MBO mangerement by Objective som i 1969 ble forandret til ORK av Andy Grove. John Doerr kom på banan i 1974 og lærer seg alt man kan om OKR. Han introduserte styresettet til Google, som har hjulpet Google til å bli de de er idag.

Okr Timeline 5
CC:https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr

Hvordan fungerer OKR?

OKR fungerer ved at ulike ansatte har samme ansvar og ett felles mål. ORK består av Objective og 5 key Results. Objective definerer et mål. Dette er felles målet ofte en gruppe har. Objective er laget for at gruppen som jobber med samme målet skal ha en motivasjon, en felles motivasjon om å nå dette målet. Key Results er en beregning med en startverdi og en mål verdi som måler prosess mot et mål. Det vil si at de fem ulike Key Results et stoppested der man kan se hvor lang unna man er Objective sitt og hva man mangler.

I OKR kan man å ha Initiatives, som beskriver jobben som trengs for å drive prosessen i de ulike Key Results. En letter måte å se ORK på er Objective, hvor vil jeg dra? Key Results, Hvordan kommer jeg med dit? Initiatives, hva vil jeg gjøre for å komme meg dit?.

OKR | DIG2100 (2103)
CC:https://www.dig2100.no/okr-2/

Hvordan komme i gang med OKR

I komme i gang med OKR er ikke noe man gjør over natten, det tar tid og arbeid. Oppsettet av OKR er satt opp av åtte trinn, som jeg skal gå over en og en her. ORK kan implementers i hele så vel som deler av en organisasjon. Skal det implementeres i hele organisasjonen, starter man å utforme OKR´s på selskapsnivå:

  1. Samle ledergruppen og diskuterer nå situasjonen den fremtidige situasjonen. Lage et konkurrent bilde.
  2. Del opp i små grupper, gjerne 2-3 personer som alle samles å driver med idemyldring, der de kommer frem med hva de skal presentere om deres OKR for selskapet. Dette ofte kalles å lage det store bilde.
  3. Lag et workshop der man diskuterer, justerer og velger ut de OKR’ene som skal gjelde på selskapsnivå.
  4. Avtale hvordan gruppen skal skrive ned OKR. Det vil si at de definerer arbeidsmetoden som fungerer best for gruppen.
  5. Når man har avtalt hvordan de skal skrive ned OKR, kan man begynne med arbeidet med å samkjøre disse horisontalt og vertikalt. Noen kalles dette “Alignment Week” som er et tidsrom på x antall dager der selskapet gjør sitt ytterste for å samkjøre OKR’s på best mulig måte.
  6. Når OKR’s for hele organisasjonen er fastlagt for den kommende perioden, legger de åpnet og lett tilgjengelig for alle.
  7. Vanlig så setter OKR opp for et kvartal av gangen. Underveis i kvartalet er det ofte et diskusjonsmøte, der man kan ved nødvendige justeringer for å oppnå målene. Parallelt foregår idemyldring rundt neste periodes OKR’s.
  8. Det siste punktet er å presenter for hverandre i slutten av kvartalet. Her kan man reflektere rundt de oppnådde resultatene.

Hvem bruker OKR?

Etter du har lest mitt blogginnlegg om denne styreformen OKR, og fortsatt er litt skeptisk på om dette er en metode som fungerer kan dere se hvilke organisasjoner som allerede bruker OKR aktivt.

OKR - et system for gjennomføring - les mer her -INEVO
CC:https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Her ser man de ulike organisasjonene som har brukt eller aktiv bruker OKR. Det er mange store organisasjoner som Facebook, Netflix, Samsung og Google som det står mer om i øvre del av blogginnlegget. Hvordan klarte disse organisasjonene å lykkes ved hjelp av OKR, og hva gjør at de fortsatt bruker det?

Slik lykkes du!

Når man skal presenterer OKR ut i organisasjonen bør man gjøre det gradvis. Det er viktig at alle forstår hva det er og hvordan det skal brukes før dere kommer igang. Når dere er klare for å komme i gang bør man komme raskt i gang ved å holde på et enkelt, men kontret nivå i starten, for å bygge en kultur rundt. Ledelsen må jobbe tett på, de må kommunisere viktigheten av initiativet ut i organsiasjonen, og følge opp resultatene som oppnås.

Et tips for å konvertere aktiviteter av Key Results til verdibaserte OKR’s er å forestilles seg av konsekvensen av å gjennomføre disse aktivitetene med suksess vil være. Hva ville være det ønskede utfallet ? – Sprint

Hver organisasjon må finne ut hva som passer best for dem. Hvilken fart passer for dem, og hvile metoder er best for dere. OKR er er styresystem som man må eksperimentere seg fram til ulike metoder, det er en av de tingene som gjøre styresettet så bra. Ha muligheten til å tøye reglene til hva som fungerer for deg.

Frokostseminar: " Hvorfor lykkes noen - og ikke andre?" - Berger ...
CC:https://www.yourvismawebsite.com/berger-bedriftsutvikling-as/news/frokostseminar-hvorfor-lykkes-noen—og-ikke

Kilder

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#slik-kommer-du-i-gang-med-okr

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr

Bilder:

https://www.yourvismawebsite.com/berger-bedriftsutvikling-as/news/frokostseminar-hvorfor-lykkes-noen—og-ikke

https://www.dig2100.no/okr-2/

inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/(opens in a new tab)

perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/#a-brief-history-of-okr(opens in a new tab)

-HeddaWetter