Lars2104 februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Outsourcing er en god løsning for bedrifter som ikke har muligheter til å drive alle prosesser ”in-house”. Organisasjoner har ved hjelp av outsourcing en stor mulighet til å benytte seg av ressurser de ikke har i firmaet fra før. I tillegg er outsourcing en billig løsning til mindre firma. I dette innlegget vil jeg forklare hva outsourcing er og hvorfor dette en en god løsning for mindre bedrifter.

woman standing near white wall in timelapse photography

Hva er Outsourcing?

Outsourcing har en gjev forklaringer ovenfor seg. Som Bø forklarer i boken ledelse av forsyningskjeder; Transport- og lagerfunksjoner som tidligere har vært integrerte funksjoner i bedrift, blir i dag ofte lagt ut på anbud. Å bringe tidligere interne funksjoner kalles outsourcing(Bø s.106). Outsourcing innebærer mye om å kunne fokusere mindre på de lite lønnsomme delene av leddene til bedriften. Det kan være transportveien for produktet sitt. Mulighetene for at oppstarts bedrifter har en større sjanse for å kunne lykkes i dagens marked er stor del mulighetene for å kunne gjøre seg til ekspert i sitt felt. Det gjør at en økende andel i Norsk- og internasjonalenæringer benytter mer av denne typen styrings form. Men er det en positiv vekst?

large warhause

Hvilken positiv effekt har Outsourcing?

Vi ser at markedet er i en kontinuerlig vekst de siste årene som gjør at bedrifter blir etablert konstant. Med mulighetene vi har i dag så er det håp at de fleste kan overleve med mulighetene med kostnadskutt. Der er outsourcing en veldig stor faktor. Forbs siterer at man kan øke kapasiteten sin uten å ansette fler. Også kunne få minket kostnaden av å sette de mindre fokuserte stillingene til det og både beholde kvaliteten(forbes.com). En stor mengde av de store bedriftene i dag har sine opphav fra mulighetene å kunne starte med outsource sine mindre prioriterte ledd. Noen av bedriftene er Alibaba. Alibaba sine tidligste dager sendte arbeide av webdesign til bedrifter i USA (codeble.io). men mulighetene for å kunne outsource jobber til andre bedrifter og/eller land kan vel ikke alltid være positivt?  

Hva er de Negative?

Som med det meste så vill det være noe negativt til det meste positive, det samme gjelder outsourcing. Det kan komme av flere faktorer. Følge artikkelen av Forbes så er det lite kontroll som kan medføres, både kommunikasjonsmessig og kvalitet (forbes.com). Man får ikke se og kontrollert leddene sine når man prioriterer de bort. De samfunnsmessige problemene øker også, både miljø og lokalt. Outsourcing kan gjøre at de lokale arbeidsplassene blir flyttet bort til ett helt annet sted og kanskje land. Dette både plager lokalsamfunnet og kan plage miljøet. Økende reisevei for produkter kan gjøre bedrifter blir sett på lite bærekraftig selv om det koster mindre å benytte seg av denne tjenesten.

Mine tanker rundt temaet

Outsourcing har kommet for å bli, og er i kontinuerlig utvikling. Med både de negativ og positive sidene lagt fram vil det ses ut som alt i alt vil være en godt å blandet løsning for bedriften. Og det største markedet Kina som driver å bli outsourset til øker i stor andel kvalitetsmessig vil det være det bærekraftige som vektlegger det mest negative. Ettersom at fokuset rettes mer på miljø vil det kanskje bli mer vanskelig i nærmere fremtid å outsource, men mulighetene øker for hver dag.

Hva tenker dere om utviklingen? Og hva kommer fokuset være i nærmere framtid?

Kilder:

Ledelse av Forsyningskjeder 2.utgave 2018 av Eirill Bø, Geir Gripsrud Arne Nygaard

Forbes.com

Codeable.io