bettinamathiassen.com March 26, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Teknologien går som kjent sin gang, og vi hører titt og ofte om teknologiske fremspring vi aldri hadde trodd kunne eksistere. Likevel får jeg ofte tanker som går i at om 10-20 år vil vi alle kjøre biler som flyr, eller at det for eksempel ikke lenger finnes kundesenter med menneskelig arbeidskraft, men at de heller er styrt av roboter. Det er mye som forandres, og mye vi må bli vandt til. Jeg tenker uansett at dette er noe som hører 2019 til, og at vi er godt vandt med nye løsninger i forhold til digitalisering.

Hvordan blir fremtiden?

Digitalisering har mange goder, og er med på og øke brukervennligheten. Det er særlig infrastrukturen for betaling som har vært veldig godt utviklet her til lands, og som blant annet har gjort det mulig å bruke betalingskort nærmest over alt. Nett- og mobilbank har også endret forbruksmønsteret.

Se på Vipps for eksempel. Hvor digg er det ikke at vi bare kan motta eller betale noen fra vipps, i stedet for å logge inn i nettbanken? Eller at vi har mulighet til e-faktura slik at vi får unødvendig papir i posten som ellers koster oss noen kroner ekstra? Dette er teknologisk fremspring jeg mener har betydning for oss, selvom vi kanskje ikke retter så mye oppmerksomhet til det i tankene våre, men vi vet fortsatt at dette er tjenester vi forbrukere nyter godt av.

Men hva med bransjene? Hvilke konsekvenser og utfordringer står de overfor i dag, mon tro? Mest sannsynlig vil bransjer som ikke følger med i den teknologiske timen slite, mens de bransjene som hele tiden følger med og som finner nye og unike løsninger alltid vil ligge et konkurransefortrinn foran. Jeg vil bruke DNB som et eksempel i denne sammenheng. Hvorfor? Fordi DNB er en bedrift jeg personlig mener er innovative og unike i den grad av at de alltid er ute etter nye løsninger og forbedring for kundene sine. Det er mange smarte hoder som arbeider i DNB, og de har derfor mange muligheter til å lange mange nye innovative løsninger. Jeg tror vi vil se mye mer av roboter i denne type næring i fremtiden. Robotene kan gjøre rutinepreget arbeid slik at de ansatte i menneskeform kan bruke deler av arbeidstiden sin på andre ting, i tillegg til at robotene kan bistå kundene på kveldstid med råd om for eksempel lån og finansiering. Utfordringer jeg kan tenke meg bransjen vil stå overfor er hvordan DNB kan beholde sin markedsposisjon.

Innovasjon – inngangsbilletten for å bli værende i markedet – dreier seg om tre ting: Hva man skal innovere, hvordan man skal innovere det, og sist, men ikke minst, hvordan markedsføre innovasjonen. Selv om dette høres enkelt ut, tilsier erfaring det motsatte. Hele ni av ti innovasjoner flopper i markedet. Selv med utmerket ledelse av prosessen forut for lansering kan innovasjonen bli en fiasko. Men hvordan kan ledere i dag redusere risikoen for at en innovasjon skal floppe flere år frem i tid? Magma foreslår trend spotting.

Kilder:
http://www.businessnorge.no/retail/teknologien-forandrer-bank-og-finansnaeringen