Leneaasvangen april 14, 2021

I dette innlegget skal vi snakke om læring og hvordan vi lærer best. Derfor falt valget på å lage denne videoen sammen med eksamensgruppen min da vi samarbeider godt sammen og kan lære av hverandre. Gruppen består av: Ida, Celine, Emilie og meg. Håper du vil ta en titt og at du kan få litt […]

Anex98 april 14, 2021

I dette innlegget har vi fått i oppgave om å lage et video innlegg om hvordan vi lærer best. Gruppen min og jeg har bestemt oss for å lage en video innlegg sammen. Video innlegget varer 5 minutter og 35 sekunder.

zarafazal april 14, 2021

For dette innlegget fikk vi en utfordring fra vår foreleser Karl Philip Lund om å sette sammen et videoinnlegg av hvordan vi lærer best. Jeg har da valgt å gå sammen med eksamengruppen min for å legge ut en video om hvordan vi fire individer lærer best hver for oss. – Zara Fazal

amaliemd april 14, 2021

Vi har fått i oppgave av foreleseren vår å lage en video om hvordan vi lærer best. Videoen skulle vart i 5-7 minutter, men i dagens samfunn er det få som ser slike videoer. Det gjelder å engasjere publikum, og helst innen 20 sek. Dette gjelder kanskje spesielt innenfor annonse verdenen, men jeg synes likevel […]

Karoline april 14, 2021

Jorun Buli-Holmberg er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (UiO), og forfatter av blant annet Refleksjoner om opplæring – i et læringsstilperspektiv (2007), og forteller at læring er en kompleks og sammensatt prosess. – Alle lærer på forskjellige måter og har forskjellige preferanser for å angripe en læringsoppgave på. For å kunne […]

Vdalvang april 14, 2021

Jeg og mine tre medstudenter Kristian, Patrick og paolos har i dette videoinnlegget tatt for oss hvordan vi lærer best, samt hvilke studieteknikker som har fungert godt for oss gjennom disse fire semestrene vi snart har vært gjennom.