vetlesorensen februar 19, 2021

Dette blogginnlegget er inspirert fra torsdagens forelesning med Cecilie Staude innenfor sosial kommunikasjon. Fra forelesningen på torsdag snakket Cecilie mye om bærekraftig markedsstrategi og grønn markedsføring, dette handler for eksempel om at nye virksomheter slåss om oppmerksomheten rundt bærekraftige alternativer med tradisjonelle aktører. I dette innlegget vil jeg få frem hvordan en bedrift har implementert […]

mariasibrahim februar 19, 2021

Bærekraft er noe som blir mer og mer i fokus. Mange av oss har nok hørt om FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her er flere mål som er relevant for klesbedrifter som Kari Traa. I dette innlegget vil jeg se på i […]

Marius Svendsen februar 19, 2021

I dagens innlegg skal jeg å ta for meg FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for næringslivet i samfunnet. Jeg vil ta for meg virksomheten Storebrand og hvordan de jobber konkret mot bærekrafts målene. Miljøet på jordkloden er i endring og vi er klar over det, men mange velger å se bort grunnet pengesparing og […]

Rubenoyre februar 19, 2021

Dette blogginnlegget skal i all hovedsak dreie seg om hvilke bærekraftsmål som er mest relevante for Ruter, og hvorfor jeg mener det. Forrige blogginnlegg dreier seg mye om det samme, men jeg skal fokusere på en litt annen måte i dette innlegget. I forrige blogginnlegg skrev jeg om bærekraftsmålene til FN, men jeg starter med […]

Ann Mari Kylgaard februar 19, 2021

Da er jeg allerede godt i gang med del 2 i dette semesteret hvor Cecilie Staude introduserer oss for markedsføring i et bærekraftsperspektiv. Vi har i starten av dette kurset sett på bruken av sosiale plattformer og nettverk i lys av kravene i FNs bærekraftsmål. Vi snakket den første uken om grønn og grå vekst, […]

quangduy230598 februar 19, 2021

We have come a long way in this section, most of us have learned that it’s green growth and towards being environmentally friendly. On my own perspective, I noticed that most of the companies, most of them are manufacturing enterprises, during their production process, give off a lot of different types of emissions, thus their marketing […]

Henriette februar 18, 2021

Eksamen i første bolk i digital markedsføring er levert og vi har kommet godt i gang med neste del. Denne delen handler om sosial kommunikasjon, sett fra et bærekraftperspektiv. Foreleser i denne bolken er Cecilie Staude. Blogginnleggene vil være noe mer casebasert enn de tidligere innleggene jeg har skrevet, og de kommer i all hovedsak […]

Hasa009 februar 18, 2021

I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Som da nevnt i forrige innlegg ble FNs bærekraftsmål vedtatt i 2015 og er en felles arbeidsplan som er til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene som vi står overfor innen 2030 og 2050. Bærekraftig utvikling må til for at […]