Rikke Hansen februar 27, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette blogginnlegget vil basere seg på forelesningen vi hadde i dag. Vi hadde nemlig besøk av Lasse Brurok, fra bedriften Bookis. Noe jeg fant veldig interessant i denne forelesningen var deres valg av forretningsmodell, nemlig dropshipping. Dette fanget min oppmerksomhet, da jeg til nå har hatt den oppfatning at det er flest ulemper. Men er det egentlig det? Jeg vil snakke om både fordeler og ulemper ved valg av en slik forretningsmodell, kontra den mer tradisjonelle måten å sette opp en nettbutikk. Hva taler i for, og hva taler i mot valget av disse to motsetningene?

Dropshipping som forretningsmodell
For hva innebærer egentlig dropshipping? Jo, du er nemlig ikke i besittelse av varelageret selv. Det foregår slik at de tilgjengelige varene du har i din nettbutikk, er i en annen leverandørs varelager. Det er fortsatt slik at kunden handler i din nettbutikk, selv om det sendes fra et helt annet sted. Videre så betaler kunden for det valgte produktet, og du mottar deretter en ordre. Nærmere bestemt, akkurat som på den tradisjonelle måten. Det er først etter disse stegene det oppstår en relativ forskjell mellom forretningsmodellene, for nå videresendes nemlig ordren videre til leverandøren vår. Det er leverandøren som plukker varene fra sitt lager og sender det direkte til kunden, uten at det går via nettbutikken på noen som helst måte. Det er jo klart at du har en høyere pris i din nettbutikk, satt opp i mot hva det koster hos leverandøren, og det er denne differansen leverandøren betaler deg. Det er altså dette mellomlegget som blir din fortjeneste. Det er derfor en veldig enkel måte å drive nettbutikk på.

Valg er forretningsmodell er en ekstremt sentral del i planleggingsfasen. Det er så klart en hel rekke viktige ting som skal legges til rette ved oppstart av en nettbutikk. Med tanke på at jeg skal snakke om dropshipping som forretningsmodell, blir det da viktig å reflektere over hvordan kundene skal motta varene sine. Skal man gå for den mye omtalte dropshipping eller sørge for å sende varene selv til kundene? Det er ingen tvil om at hvis man sender varene selv, vil vi oppnå en bedre kontroll over handelen. Du er selv i besittelse av varelageret, og har full oversikt til en hver tid. Hvem ønsker ikke dette? Personlig har jeg tenkt at det er helt nødvendig å ha denne kontrollen selv når man driver nettbutikk. Men er det egentlig nødvendig når dropshipping kan gjøre denne prosessen så mye enklere?

Positive og negative sider ved dropshipping

Jo enklere, jo bedre? Det er jo slik at det er en mye større kostnad å ha et eget varelager, kontra å benytte seg av en annen leverandør sitt. En hver bedrift ønsker jo å være lønnsom, så her kan man spare mye! Videre så er det mindre en trenger å holde styr på selv, da leverandøren tar seg av store deler av arbeidet. Så fremt man har en troverdig leverandøren, kan man senke skuldrene og ha et sterkt fokus på den resterende driften av nettbutikken.

Men…

Hva med ulempen ved dropshipping? Hittil i dette innlegget har du kanskje fått oppfattelsen av at det er flest fordeler ved dropshipping? Det er klart en høy andel ulemper også. Det er en ekstremt stor risiko, som mange kanskje ikke er villig til å utsette seg for. Denne risikoen innebærer at du ikke helt sikkert kan vite hva kunden mottar. Det kan være alt fra at kunden mottar noe helt annet enn hva den har bestilt, til en fake eller defekt vare. Man vet faktisk ikke sikkert hva leverandøren sender. Dette bygger videre på neste problem, nemlig retur av varer. Hvis en kunde faktisk mottar defekt vare, er det høyest sannsynlig at kunden ønsker å returnere denne. Dette kan bli utfordrende, da leverandøren sitter et helt annet sted i verden når du mottar en klage på mail. Om man derimot har en troverdig leverandør, med gode ordninger angående retur, vil ikke dette være å anse som en stor utfordring. Det som også kan være problematisk med dropshipping, er dette med leveringstid. Den kan ofte være ekstremt lang, med tanke på at de holder til et helt annet sted enn din bedrift. Igjen, så er det viktig med en troverdig leverandør, slik at man ikke mister kunder. Om leverandøren kan garantere gode leveringstider, er det ingen skam å teste et slikt system.

Om man ønsker å bruke dropshipping som en del av din forretningsmodell, er opp til hver enkelt. Det kan jo være en grei mulighet i starten, hvis man starter opp som en liten bedrift. Så kanskje man heller kan etablere et eget varelager, når man har vokst seg litt større? Dette er det ingen fasit på, men for å oppnå suksess er det viktig å satse!

Kilder

Forelesning fra 27.02.2019

https://startnettbutikk.com/nettbutikk/dropshipping

Bilde hentet fra: https://pixabay.com/illustrations/dropshipping-oberlo-shopify-3264486/