Thomas Digregrind mars 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Store deler av dagens markedsføring og påvirkning skjer gjennom de store sosiale medie plattformene. Besøker man for eksempel en nettside vil man alltid klare å finne linker til deres profiler på sosiale medier. Sosiale medier har åpnet seg mer og mer for de fleste målgruppene, men allikevel må vi ikke glemme at det er en …