Leane Louise juni 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du har sikkert hørt begrepet Performance Marketing før, men om du er litt usikker skal jeg i dette innlegge fortelle hva dette innebærer.

Det finnes mange ulike definisjoner og tolkninger på hva Performance marketing er, men i følge Synlighet er Performance marketing også kjent som resultatbasert markedsføring.

Det er en arbeidsmetode som er basert på målbar mlrkedsøfring der resultatene styrer aktiviteten. Det er en måte å tenke markedsføring på som går på tvers av det vanlige skille mellom medier, formater og prismodeller.

Performance marketing har 4 «egenskaper» som definerer markedsaktiviteten som gjør det litt enklere å forstå hva dette dreier seg om:

(1) Detaljert målretting og segmentering

Performance marketing skal være det motsatte av massekommunikasjon. Målet her er å treffe hver enkel forbruker med et individuelt tilpasset budskap, dermed er performance marketing-kampanjer gjerne splittet opp i små segmenter. Om vi skulle ha brukt Performance Marketing til vår nettbutikk Print Planner hadde vi splittet opp vår målgruppe i mindre anonnsegrupper med en tilpasset tekst eller målrette Facebook kampanjer mot mange ulike målgruppesegmenter som for eksempel demografisk og geografiske faktorer.

(2) Presis måling av konkrete resultater

Performance marketing forutsetter at du har tilgang på data og utnytter daten for å øke effekten av markedskampanjene. Denne dataen bør omfatte konkrete og håndfaste størrelser om klikk, salg og registreringer heller enn antagelser, oppfatninger og følelser. Dataen du får er avhengig av at markedsbudskapet gir mulighet for respons eller en form for målbar handling. En handling kan være visning av en video, nedlastning av nytte-dokument, klikk på en knapp, utfylling av skjema, kjøp eller lignende.

(3) Kontinuerlig testing og optimalisering

Ettersom Performance marketing handler om å gjøre systematiske forbedringer for å oppnå stadige bedre resultater. Dette innebærer at det meste av arbeidet legger ned etter at en kampanje er startet. Det første du kan teste, analysere, justere og tilpasse budskapet, målsettingen og kostnadene etter de resultatene som skapes.

Dagens markedsfører bør altså være analytisk anlagt og jobber med et høyt arbeidstempo. Man bør være nysgjerrig på resultatene om du vil jobbe med performance marketing.

(4) Fleksibel budjettering

Preformance Marketing forutsetter at innsatsen bestemmes av resultatenen, ikke av faste budsjettrammer. Du velger et nivå du vil starte med, og så ekspanderer du så lenge kampanjen er lønnsom. Resursene som legges ned i arbeidsinnsats og mediekjør bør være koblet til inntektsbudsjettet heller enn kostnadsbudsjettet.

… men hvorfor Performance Marketing?

Jo, performance marketing er kostnadseffektiv måte å jobber på. Den skiller seg fra tradisjonell markedsføring der du har et markedsføringsbudsjett, planlegger kampanjer og krysser fingere for at du får mest igjen for investeringen. Det handler om å optimalisere markedsføringsaktivitetene underveis og jobbe med konkrete mål i siktet.

For å lykkes med dette performance marketing er det avgjørende med høy arbeidsinnsats, analyser og raske iterasjoner av endringer. med det grundige arbeid i bunnen vil pilene sakte med sikkert, peke oppover.

Har du hørt om Performance Marketing?