Erling Aalvik juni 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Performance marketing, eller på norsk resultatbasert markedsføring kan sees på som det motsatte av tradisjonell markedsføring og massekommunikasjon. I massekommunikasjonen ligger fokus på å nå ut til flest mulig, mens i performance marketing ligger fokus på å treffe hver enkelt forbruker med individuelt tilpasset budskap. I performance marketing foregår markedsføringen …