idagarder juni 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi nærmer oss slutten og har nå hatt siste forelesning i faget #DIG2103. Dette blir mitt nest siste innlegg for dette kurset. Siste innlegg blir en logg om hvordan nettbutikken acupoffrench.com startet og hvordan vi gikk fra å føle oss lost til å ha en fungerende nettbutikk klar til å publiseres.

Dette innlegget vil videre handle om noe vi har hatt i forelesning, performance marketing. Vi hadde en foreleser innen emnet som heter Helene Svendsrud. Hun er spesialist innen emnet og driver bedriften Singlot som har som mål å hjelpe businesser å nå deres online mål gjennom performance marketing. Hun har jobbet lenge innen markedsføring innen blant annet SEO, sosiale medier og growth marketing.

Hva betyr performance marketing?

Performance marketing blir i boken digital marketing av Dave Chaffey beskrevet som et alternativt begrep til affiliate markedsføring som inkluderer betaling som lead og salg, men også klikk. Dette er altså et bredere begrep som inkluderer andre betalte medier som display annonser og CPC.

Altså handler performance marketing om din digitale markedsføringsstrategi. Begrepet inneholder også termer som omhandler penger. De vanligste måtene å benytte seg av performance marketing er ved å regne kosten per handling. For eksempel blir CPC mye brukt, som altså viser til cost per click. Dette indikerer altså at annonsørene betaler de som viser annonsen, for eksempel Google, X-kr per klikk de får på annonsen. Det blir en måte man betaler for markedsføring og annonsering.

RACE -modellen

Videre fikk vi innsyn i en modell som brukes i performance marketing. RACE står for:
R – reach
A– act
C– convert
E– engage

Dette er en modell som har som mål å få kunden til å agere. Den går gjennom hva som skjer fra en annonse blir publisert til kunden eventuelt agerer og sprer ordet om det som annonseres for.
Modellen starter med R som handler om å nå ut til målgruppen. Man ønsker naturligvis at flest mulig i målgruppen skal vende sin oppmerksomhet mot annonsen din. Å fange kunders oppmerksomhet kan være svært vanskelig da de færreste tar seg god tid til å gå gjennom alt man ser på nett. Det sies at man kun har 1 sekund på å fange noens oppmerksomhet, derfor er dette et viktig punkt.
Neste punkt, A, blir at annonsørene ønsker at kunden handler ved å klikke seg inn på annonsen slik at de kommer til landingssiden annonsøren ønsker å promotere. Dette er ikke et lett moment for de fleste businisser, man ser gjerne mye penger som blir lagt i annonser som kunden ikke klikker på. Dette viser til en lav CTR, click through rate.
Deretter kommer C, her er målet å konvertere kunden fra leads til faktiske kjøpere. Vi ønsker altså at kundene som er inne på siden nå skal bestille det siden tilbyr. Dette er mange bedrifters hovedmål, nemlig å få kunden til å kjøpe.
Siste del av RACE modellen er E, dette er delen hvor vi ønsker at kunden skal engasjere seg videre etter et kjøp. For bedriften er denne delen gull verdt dersom den skjer. Her vil fornøyde kunder snakke godt om produktet videre og tipse venner. God WOM er bra for bedriften og fungerer som markedsføring i seg selv. Derfor er det også viktig for bedrifter at kunder er tilfreds med kjøpet og varen slik at det fører til ingen WOM eller positiv WOM.

Hva er IKKE performance marketing?

Performance marketing er som sagt en markedsførings-metode som grunnes i betaling per aktivitet i annonsen din. For at noe skal regnes som performance marketing må man altså kunne måle tallene. For å måle tallene må kundene gjøre noe aktivt slik at vi vet hvilke som har fått med seg annonsen og ikke. Derfor er for eksempel ikke cost per mille (CPM) noe som regnes som performance marketing. Dette fordi man her ikke har noe tall eller måling på hvor mange som reagerte eller fikk med seg annonsen. Man vet kun hvor mange den har blitt distribuert ut til. Dette er ikke noe som beregnes som målbart i henhold til performance marketing.

Performance vs. merkevarebygging

Når det gjelder performance marketing handler jo det om hvordan et merke opptrer. Dette kan man også si om merkevarebygging, men de er ulike på flere nivåer. I performance marketing kan også målet være å skape en sterk og god merkevare, men her ønsker man målbare resultater. Når man kjører en kampanje for å styrke en merkevare er det ikke like sannsynlig at man har faktiske tall på hvor mange som engasjerte seg i eller i det hele tatt fikk med seg merket. I forelesningen med Helene viste hun oss også sitatet “if you can`t measure it, you can`t improve it”. Dette snakker veldig for performance marketing og viser til at for å kunne forbedre seg må man kunne måle hvor man er i dag.

Kilder

https://www.linkedin.com/in/helenesvendsrud/?originalSubdomain=no
https://singlot.no/no/
https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Word-of-mouth_marketing