Robert Sagaas juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg skrive om performance marketing. Videre skal jeg også se på hva begrepet innebærer og på hvilke måter denne formen for markedsføring kan brukes.

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring på norsk, handler i hovedsak om en type markedsføring der det er resultatene som styrer aktivitetene. Denne typen markedsføring gir deg muligheten til å teste hva som fungerer og deretter styrke dine aktiviteter i kanalene og på plattformene som gir deg det beste resultatet.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Hvordan fungerer det?

Denne typen markedsføring passer godt fordi det også er en type som markedsføring som er resultatorientert i tillegg til målbar. Det vil med andre ord si at man kan kartlegge effekten av kampanjer, annonser eller andre aktiviteter man ønsker å finne ut av hvordan treffer for eksempel en målgruppe. Med dette som utgangspunkt kan man også optimalisere kampanjen mens den fortsatt blir testet. Målet med slike kampanjer kan være klikk, visninger, merkebevissthet eller salg. Omega media skriver videre at denne typen markedsføring skiller seg ut fra den mer tradisjonelle:

«Til forskjell fra tradisjonell markedsføring, hvor man ikke helt vet hva man får igjen for en kampanje, er performance marketing en svært kostnadseffektiv måte å drive markedsføring på» 

Performance marketing-kampanjer er også ofte delt opp i mindre segmenter. Dette kan for eksempel være alder, kjønn bosted, interesser. Slik har man muligheten til å treffe dem man ønsker i enda større grad og tilpasse budskapet på et mer individuelt nivå. Med denne typen markedsføring kan man rette forskjellige budskap og annonser til ulike målgrupper. Dette sørger for at de som blir eksponert for annonsen i større grad ser annonsen relevant for hva som er deres behov.

Resultater som er målbare

Innenfor performance marketing finnes det fire forskjellige resultater som er de mest vanlige:

CPM – (kostnad per mil, eventuelt kostnad per promille.) Ofte brukt som måling i reklame. Kort fortalt er dette kostnaden en annonsør må betale per tusen visninger eller klikk på en annonse.

CPC – (Cost per click). Dette er nettannonser der du betaler for hvert klikk din annonse får. Annonsering via GoogleAdwords baserer seg på denne typen prismodell.

CPL – (cost per lead). Dette er en prismodell som innebærer at tilbyderen tar betalt for andelen henvendelser fra mulige leads (mulige kunder)

CPA – (cost per action). Dette innebærer at du betaler når en konkret handling inntreffer. Dette er som regel et salg. Dette er ofte brukt innenfor affiliate marketing.

Fordelene med performance marketing

Tidligere i innlegget var jeg inne på noen av fordelene ved denne typen markedsføring. Performance marketing gjør at du kan effektivt kan målrette annonseringen din gjennom segmentering. På denne måten kan du også treffe målgruppen din helt ned på et individuelt nivå. I tillegg er denne typen markedsføring målbart slik at du underveis kan se hvordan annonsene dine, eller kampanjen du har laget, gjør det underveis. Det sørger også for at du kan justere underveis.

Bilde hentet fra Pixabay.com

Bilde hentet fra Unsplash.com:

https://unsplash.com/photos/hpjSkU2UYSU

Bilde hentet fra Pixabay.com:

https://pixabay.com/photos/businessman-write-marker-text-font-562572/

Kilder:

www.omegamedia.no/performance-marketing

Innlegget Performance marketing dukket først opp på Robert Sagaas.