malinpedersen juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Performance marketing er resultatbasert markedsføring hvor resultatene styrer aktivitetene. Denne markedsføringen er svært kostnadseffektiv. Når man lager annonser og kampanjer, kartlegger man effekten av disse og bruker resultatene til å optimalisere selve markedsføringen. Den største fordelen med performance marketing er at det er 100% målbart.

https://www.affilired.com/en/blog/tag/performance-marketing-dictionary/

4 typer resultater

Det finnes fire typer av
resultater som er mye omtalt innen performance marketing

CPM (Cost per mille/kost
per tusen).  Denne modellen baserer seg
på antall ganger annonsene vises til samme person.

CPC (cost per click/kost
per klikk). Kost per klikk er annonser hvor du betaler for antall klikk
annonsen får. Søkeordet du bruker vil være avgjørende for hvor mye du må betale
per klikk samt landingssiden din.

CPL (cost per lead/kost
per lead). Kost per lead betyr at tilbyder tar betalt for de henvendelsene fra
potensielle kunder som annonsene dine genererer.

CPA (cost per action/kost
per handling). Kost per handling er priset ut fra en konkret handling, som
oftest et salg. Her tar man kun betalt om det foreligger et dokumentert salg på
annonseproduktet.

Ved å anvende seg av performance
marketing vil man stadig få bedre resultater fordi man tester ut ulike
strategier, måler resultater og optimaliserer kampanjen gjennom hele perioden.

Hva er forskjellen på vanlig
markedsføring og performance marketing?

Om man driver med vanlig
markedsføring har man ressurser og budsjetter som man bruker på
markedsføringsaktiviteter, uten at man er klar over hva man får igjen for
pengene man bruker. Performance marketing derimot lager målbar og konkret data
og man fokuserer heller på handlinger som faktisk skaper verdi i bedriften. En
annen forskjell er at tradisjonell markedsføring fokuserer på å nå så mange
potensielle kunder som mulig, mens performence marketing fokuserer på å treffe
rett budskap til rett person, litt som personlig markedsføring. Ved å rette
budskapet til ulike personer kan man enklere treffe de riktige kundene fordi
kundene føler en relevans for annonsen. Ved å segmentere kampanjene og
annonsene ut ifra kjønn, alder, geografi og interesser kan man virkelig treffe
de riktige kundene. Det er enklere å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer
i performance marketing fordi man kontinuerlig tester og sørger for at
kampanjene alltid er optimalisert.

RACE-modellen

https://slidemodel.com/templates/race-digital-marketing-planning-framework-powerpoint-template/

I forelesning ble vi introdusert
for RACE-modellen som er en internasjonal modell som brukes i performance
marketing. Modellen tar for seg fire viktige steg, og nedenfor har jeg laget en
beskrivelse av hvert steg i modellen.

R – R står for reach på engelsk
eller rekkevidde på norsk. Dette steget handler om å nå ut til så mange som
mulig. De aller fleste starter sin kjøpsreise med å gjøre et Google-søk. Sosiale
medier og nettsider er de viktigste og mest kostnadseffektive kanalene og
resultatene måles ved å se på antall besøkende og hvor mange som blir eksponert
for budskapet.

A – A står for act på
engelsk og handling på norsk. Dette som er viktig i dette steget er å få dine
besøkende til å gjøre det du ønsker. Målet her er å få flere leads, og at de besøkende
legger igjen informasjon om seg selv. Ved å få andres informasjon har man
mulighet for å fange målgruppen og det er større sjanse for å oppnå et
potensielt salg.

C –C står for
convert på engelsk og konvertere på norsk. Her handler det om å gjøre dine
kontakter og leads om til kunder som vil kjøpe. For at leads skal ville være
din kunde er det viktig å tilføre verdi og innhold som de synes er nyttig. Her
kan man for eksempel ta i bruk e-postmarkedsføring og sende personlige e-poster
eller man kan sende annet nyttig innhold.

E – E står for engage på
engelsk og engasjere på norsk. Denne delen handler om å få folk til å spre
ordet. Det man ønsker her er Word of mouth som betyr at kundene snakker
positivt om deg til andre. å få kunder til å spre ordet til andre er en utrolig
god form for markedsføring. Vi hører ofte mer på folk vi kjenner enn noe vil
leser.

Performance marketing har utviklet seg over tid. Noen av grunnene til dette er nye teknologier og endret forbrukeratferd. I dagens markedsføring handler det mye om å treffe de riktige kundene til den riktige tiden.

Lenker

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

https://www.iteo.no/hvordan-lage-en-digital-strategi/