Henriette Gulvik juni 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er snart ferdig for semesteret og dette blir nest siste blogginnlegg før sommeren kommer snikende. I og med at vi har hatt i eksamens oppgave å lage en nettbutikk, som dere kan se HER så vil Mia og meg legge ut fremgangsmåten på hvordan vi har gjort dette neste uke, så bare følg med.

I dette blogginnlegget vil jeg fortelle litt om hva perfomance marketing er eller resultatbasert markedsføring som det omtales på norsk.

Så hva er performance marketing?

Performance marketing er målbar, resultatorientert markedsføring. Det innebærer at effekten fra ulike kampanjer og annonser kartlegges, og brukes i hovedsak som utgangspunkt for optimalisering av markedsaktivitetene mens kampanjen foregår. Hovedmålet med kampanjen kan for eksempel være klikk, visninger, salg, engasjement eller noe annet, og budsjettet rettes dit effekten er størst. Med resultatbasert markedsføring er det et økt fokus på å rapportere konkrete resultater og hvilken verdi som er generert fra selve kampanjen. Forskjellen fra tradisjonell markedsføring, hvor man egentlig ikke helt vet hva man får igjen for en kampanje, er resultatbasert markedsføring meget kostnadseffektivt måte å drive markedsføring på, men man må være forberedt på å jobbe nok så effektiv, analytisk og kontinuerlig.

Med resultatbasert markedsføring arbeider man i hovedsak på tvers av det vanlige skillet mellom kanaler, medier, prismodeller og formater. Det er en innovati måte å drive markedsføring på, nettopp fordi man fokuserer på å optimalisere kampanjen. Og med det vil man omtrent aldri havne i et spor som ikke gir verdi eller ikke oppnår målsetning.

Hvordan bruker man performance marketing?

For at det skal være mulig å samle inn data fort og raskt, må markedsbudskapet gi mulighet for respons i form av en målbar handling. Dette kan være alt fra en visning av en video, nedlastning av et dokument, klikke på en knapp eller et kjøp. Disse dataene samles inn og analyseres. På den måten kan man både bevise at aktivitetene støtter og bidrar til virksomheten, samt økt innsatsen der aktiviteten har størst effekt. Her kan jeg komme med et eksempel som vi er blitt godt kjent med i løpet av eksamen, nemlig CPC, kost per klikk. Dette kan være en annonse som du lager deg inne på Google Ads, som vi har laget en illustrasjon av til vår nettside.

Hovedsaken med CPC, kost per klikk er at du må betale en viss sum til Google hver gang noen trykker seg inn på annonsen din. Prisen per klikk avhenger selvsagt av konkurransen på søkeordet, kvaliteten på annonsen og landingssiden den leder til

Performance marketing er absolutt noe som er i vinden om dagen, og det er absolutt en god måte å markedsføre seg på.

/Henriette Gulvik

Kilder: