anesah juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Performance Marketing er målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Det er resultatbasert markedsføring som sikter på å maksimere og sikre lønnsomhet. Den går på tvers av de vanlige skillelinjene mellom medier, kanaler, formater og prismodeller. Det er fokus på å optimalisere kampanjen.

Performance
marketing er det motsatte av massekommunikasjon der vi ønsker å treffe
målgruppen med individuelt tilpasset budskap mens performance marketing handler
om å treffe hver enkelt forbruker med et individuelt tilpasset budskap, måle
markedsføring ut ifra resultater og kunden betaler på resultatene i kampanjen
sin.  På denne måten sørger Prformance
Marketing for en god ROI eller investeringsavkasting. Performance marketing
fungerer ikke i faste budsjettrammer fordi innsatsen bestemmes av resultatene.
Kunden kan velge nivå de ønsker å starte med og ekspandere underveis i
kampanjen. Hvis kampanjen presterer dårligere enn forventet da kan kunden ta
pengene fra kampanjen. På denne måten se på ROI og vurdere hvilke kanaler og
kampanjer gir resultater og omdirigere budsjetten.

I performance
mararketing er det fokus på rapportering av konkrete resultater og vi ser
hvilken verdi som er generert fra kampanjen. Dette er svært kostnadseffektiv
måte å drive markedsføring på.

Med denne typen
markedsføring kan vi rette ulike budskap og annonser til ulike typer publikum,
eks på det kan være å rette budskap til kunder som er på ulike stadier i
kjøpsprosessen, det å hjelpe kunden å komme et steg nærmere handling. Som en
viktig del av denne typen markedsføring er å segmentere annonser etter kjønn,
alder, interesser osv.

I performance
marketing er det viktig å samle inn målbare data for disse vil hjelpe til å
effektivisere markedskampanjen. Data vi trenger er tall på salg, klikk og
antall registreringer. Det er viktig å samle inn data fortløpende. Det kan være
klikk på en knapp, utfylling av kontaktskjema, visning av video, kjøp eller
nedlastning av et dokument. Det er viktig å bidra med aktiviteter som støtter
virksomheten, bidra med og øker innsatsen der det er behov for at aktiviteten
skal ha mest effekt.

 Dette er de vanligste resultater som omtales
innen performance marketing:

 1. CPM
  (cost per mille, eller kost per tusen) det er prismodell som baserer seg på antall
  ganger annonsen din vises til en person. Eksempel på det er retargeting og
  bannerannonsering i nettaviser.
 2. CPC
  (cost per click, kost per klikk) du betaler hver gang noen klikker på annonsen
  din. Hvis vi skal annonsere via Google Ads så baserer den seg på denne
  prismodellen, og prisen er avhengig av kvaliteten per annonse og landingsside
  den leder til. Prisen per klikk vil variere ut ifra konkurransen på søkeordet
  du ønsker å bli synlig på, kvalitetten på hjemmesiden du peker til og annonsen.
 3. CPL
  (cost per lead, kost per lead) tilbyderen tar betalt for antallet konkrete
  henvendelser fra potensielle kunder (leads) som annonsen genererer.  For å kunne sette en realistisk
  pris må man først regne ut hva en ny kunde er verdt (i snitt). Salgsavdelingen
  din kan også være behjelpelig med å si noe om hvor mange leads de trenger for å
  kunne gjøre ett salg. Hvis en ny kunde er verdt NOK 100 000 og salg i snitt
  selger til 1 av 4, vil et lead være verdt NOK 25 000. Dette vil da være
  grunnlaget for å forhandle fram en pris begge parter er komfortable med. OBS:
  Dere må også bli enige om kriteriene for hva et lead er, og ikke minst, hva et
  kvalifisert lead er. 
 • CPA
  (cost per action, kost per handling) du betaler når en handling skjer, som et
  salg, eks på dette er affiliate marketing. Performance marketing tester og
  måler ulike strategier, optimaliserer kampanjen underveis. På denne måte sikrer
  man gode resultater. Det er viktig å justere og tilpasse under kampanjen:
  målrettingen, budskapet, kostnadene. Derfor er det viktig med høyfokus og
  tempo.

 Affiliate marketing (“Dette er en form for markedsføring der en nettbasert forretning belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende eller kunder som   formidles til forretningen. For eksempel kan en eier av en nettside eller blogg omtale et produkt eller en leverandør med en lenke til forretningens nettsted.” 
– Wikipedia

Kilder:
https://www.omegamedia.no/performance-marketing