Fredrik Fjellhaugen juni 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nytt blogginnlegg og det er performance marketing som står på menyen!

Performance marketing som på godt norsk betyr resultatbasert markedsføring er en måte å jobbe mot mål, basert på hvor godt resultatene av de markedsaktivitetene som er satt i gang går. Man måler resultatene av markedskampanjer og svaret vil da avgjøre hvilken retning man skal fokusere på videre. Man setter tilliten sin til faktiske tall, noe som er litt annerledes enn tradisjonell markedsføring. Svart på hvit handler det om å maksimere/minimere lønnsomheten.

Hvordan vurderer man om noe er lønnsomt eller ikke?

Det er lurt å sette ambisjoner, mål og KPIer sånn at det er mulig å sette opp kostnadene mot målet og ambisjonene man har for markedsføringen. Viktigheten med å forstå din kunde sin kundereise er også uvurderlig i form av at det burde settes unike og tilpassede mål i forhold til hvor kunden befinner seg slik at du får et riktig bilde på hvordan det presterer.

https://creditnews.no/Mamut/Fokus_pa_lonnsomhet.php

Det er fire nøkkel egenskaper som på sett og vis definerer resultatbasert
markedsføring.

Detaljert målretting og segmentering.

I tradisjonell markedsføring er måten man snakker med
forbrukere ofte igjennom massekommunikasjon, det er det motsatte av hva en
ville gjort hvis man baserer seg på resultatbasert markedsføring.

Det er ønskelig å kunne klare å treffe hver enkelt kunde med et budskap som er personifisert til hver enkelt. Å kunne få til dette er nærmest umulig, i hvertfall veldig vanskelig. Måten man løser dette på er ved å dele opp segmentene i enda mindre segmenter og bruker kommunikasjonen forskjellig på disse gruppene, tatt i betraktning at forbrukerne som er delt inn deler mening og hvordan de ønsker å bli kommunisert med.

https://ndla.no/subjects/subject:7/topic:1:183193/topic:1:90225/resource:1:72952

Presis måling av konkrete resultater

Det er viktig at bedrifter som ønsker resultatbasert
markedsføring har tilgang til tall og data. Dette kan være vanskelig for
enkelte bedrifter og bransjer hvor det er vanskelig og komplisert, enten fordi
du ikke selger noe på nettsiden eller at det ikke blir samlet inn nok nødvendig
data.

I bedrifter hvor dette ikke er noe problem er det viktig at
dataen omfatter konkrete og håndfaste størrelser. Med disse dataene kan man
utnytte for å øke effektiviteten av markedskampanjer. Datainnsamlingen krever
at budskapet som blir gitt fra markedskampanjen resulterer i en form for aksjon
hos forbruker som det er mulig å samle data og måle av (en målbar handling). Dette
kan være visninger på video, klikk, utfylling av kontaktskjema, osv.

Kontinuerlig testing og optimalisering

Det legges ned mye tid i forkant av en markedskampanje for å gjøre den så bra og suksessfull som overhodet mulig. I den tradisjonelle markedsføringens metodikk var det ente å «vinne eller feile». I metodikken til resultatbasert markedsføring handler det om å justere og forbedre kampanjen over tiden den brukes på markedet. Så det kreves kanskje enda mer tid etter «lansering» av kampanjen.

https://www.testim.io/blog/automated-testing-vs-test-automation/

Fleksibelt budsjett

I resultatbasert markedsføring burde det ikke være et låst
budsjett. Hvis resultatene er gode burde budsjettet heves og hvis det går
dårlig burde det ned justeres. Man starter først med et budsjett, men det er
ikke nødvendigvis sånn det ender opp med å være.

https://www.spaniaidag.no/2018/12/31/spar-framgang-i-det-nye-aret/money-growth/

kilder

https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/