veggis86 juni 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kort forklart så er performance marketing en målbar, resultatorientert form for markedsføring som kan brukes til å kartlegge ulike annonser og kampanjer for å få en mer optimalisering av de aktivitetene som man kjører ut av markedsføringen digitalt. Ulike kriterier kan bli satt på hva som skal måles. Slike kriterier kan for eksempel være klikk, engasjament, salg og antall visninger. Hovedregelen er å få målt de mest optimale målene å rette budsjetteringen mot da vil gi størst effekt for videre strategi.

I motsetning til den tradisjonelle markedsføringen så vil en mer moderne resultatbasert markedsføring resultere i at man kan utnytte de ressurser man har i sin bedrift til å utnytte effekten av disse resultatene som man får målt på digitale løsninger som for eksempel en nettbutikk som elkjop.no der man kan analysere tallene for hvilke produkter og hva som gir best gjennomslag på deres produkter i en mer sanntids rapport.

Hvis Elkjøp ønsker å kjøre en kampanje så vil de kunne innhente data for hvilke produkter som kan få størst effekt og hvilke produkter man kan utelukke i en kampanje.

Hvorfor og hvordan bruker man performance marketing?

Data kan samles inn fortløpende men da er det viktig å fremme ett budskaps om kan føre til en respons i kampanjen. Denne responsen kan registreres i orm av at de besøkende enten klikker seg inn på en markedsføringsvideo (reklame add), klikker seg på kjøp eller ønsker å motta nyhetsbrev. Data fra slik respons vil kunne samles inn og analyseres som igjen kan brukes til å øke innsatsen i kampanjen der den har størst effekt.

Kilder: https://www.omegamedia.no/performance-marketing