Mia Marie juni 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er tid for det siste blogginnlegg i denne modulen med foreleser Anders Mamen, men frykt ikke, ikke siste for dette halvåret. Neste uke kommer to blogginnlegg om hvordan Henriette og jeg har bygd og lansert vår egen nettbutikk, så følg med!

Tilbake til overskriften, dette blogginnlegget skal handle om performance marketing. Hva er det? Og hvilke fordeler finnes det, kan det sammenlignes med tradisjonell markedsføring?

Hva er performance marketing?

På norsk kaller man det gjerne resultatbasert markedsføring, så hvis du ikke hadde hørt om det før, så kanskje du har det nå? Performance marketing er en arbeidsmetode basert på målbar markedsføring. Det vil si at resultatene styrer aktiviteten underveis i arbeidet. Performance marketing handler i stor grad om stadige forbedringer, og bruker mye testing, analysering og justeringer/endringer for å nå best mulig resultat.

Ved tradisjonell markedsføring bruker man gjerne en god del penger for å nå ut til folk, men med stor risiko for å tape penger. Ved resultatbasert markedsføring betaler man kun for det man får. Siden man ved resultatbasert markedsføring ikke bruker mye penger og ressurser på forskjellige kampanjer og annonser så vil de har mer tid til å analysere og juster på de målbare resultatene. Man vil dermed ligge et skritt foran den tradisjonelle markedsføringen, ved å kun fokusere på handlinger som skaper verdi for bedriften, istedenfor å ikke vite nøyaktig hvilke resultater man sitter igjen med.

Performance marketing vs. tradisjonell markedsføring

Performance marketing er rett og slett genialt. Det hjelper bedrifter å hele tiden fokusere på neste steg, rette ut rett budskap til relevante kunder, kontinuerlig optimalisering/i endring mot det bedre og det sluker ikke penger. Performance marketing kan nok ikke sammenlignes med tradisjonell markedsføring, da det selvfølgelig også finnes fordeler ved for begge. Men jeg vil anbefale og gå litt mer i dybden på performance marketing om du selv, eller din bedrift bruker tradisjonell markedsføring, for å se om det kan være noe for dere.

/Mia

Kilder