Madelenbodahl juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er performance marketing?

Performance marketing er en arbeidsmetode som er basert på målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Dette  er en form for digital annonsering hvor du kun betaler når det foreligger målbare resultater. Vi skal nå se på hvordan denne metoden skiller seg fra den tradisjonelle markedsføringen.

Hva er Performance Marketing? | DIG2100 (2103)

For å gjøre det lettere å forstå ser vi nærmere på de fire egenskapene som definerer en markedsaktivitet som «performance marketing».

1. Detaljert målretting og segmentering

Det
motsatte av massekommunikasjon, er performance marketing. Her ønsker man gjerne
å treffe hver enkelt forbruker med et individuelt tilpasset budskap, som er
bakgrunnen for at disse performance marketing – kampanjene gjerne er splittet
opp i små segmenter.

Du kan for eksempel; målrette facebook kampanjene dine mot mange forskjellige målgruppesegmenter. Mulighetene her er mange, men f.eks. kvinner vs menn, du kan se på ulike aldre og ulike geografiske områder osv. Dette skiller seg fra massekommunikasjonen, hvor kampanjen blir sendt ut til et stort publikum, og lite tilpasset ulike målgrupper.

2. Presis måling av konkrete resultater

For
å få full effekt av denne typen markedsføring vil det være helt nødvendig at du
har tilgang på  data, og at du dermed
klarer å utnytte dataen for å kunne øke effekten av markedskampanjen. Denne
typen data bør være konkrete og håndfaste størrelser, da som klikk, salg og
registreringer.

Innsamlingen av dataen er avhengig av at markedsbudskapet gir mulighet for en type respons eller en form for målbar handling. Dette kan for eksempel være; en video, klikk på en knapp, utfylling av kontaktskjema, kjøp eller lignende.

3. Kontinuerlig testing og optimalisering

For
å stadig oppnå bedre resultater handler performance marketing om å hele tiden
gjøre systematiske forbedringer. Med dette menes det at det meste av arbeides
legges ned etter at en kampanje har startet. For det er ikke før dette du har
muligheten til å teste, analysere, justere og tilpasse budskapet, målrettingen
og kostnadene etter de eventuelle resultatene som skapes.

Denne typen markedsfører er analytisk og vil hele tiden jobbe i et høyt tempo. Her bør du være glad i å teste/analysere, og rett og slett være nysgjerrig på resultatene.

4. Fleksibel budsjettering

Performance
marketing forutsetter at innsatsen bestemmes av resultatene, ikke av en fast
budsjettramme.  Du kan selv velge hvilket
nivå du ønsker å starte med, og holde kampanjen oppe så lenge den er lønnsom.

Hvorfor bør du benytte deg av performance marketing?

Først og fremst er
denne typen markedsføring, performance marketing, kjent for å vøre en
kostnadseffektiv måte å jobbe på. Som skrevet over skiller den seg fra
«tradisjonell» markedsføring, hvor du gjerne har et markedsbudjsett,
du planlegger en kampanje og bare krysser fingrene for at du får mest mulig
igjen for investeringen du da har gjort. Her handler det derimot om å
optimalisere markedsføringsaktivitetene underveis, og jobbe med konkrete mål i
siktet.

Men dersom du ønsker å lykkes med performance marketing, vil det være veldig avgjørende med en høy arbeidsinnsats, gode analyser og kontinuerlige endringer. Men med et grundig arbeid i bunnen, vil det være håp, og pilene vil sakte men sikker peke oppover.

Hvilke typer resultater finner vi ved Performance marketing?

Som sagt er dette en
for form digital annonsering hvor du kun betaler når det foreleigger målbare
resultater. Men hvordan type resultater det egentlig snakk om? Vi skal se på de
fire vanligste typene av resultater som gjerne omtales innenfor performance marketing.

  • CPM (Cost-per-Mille / kost per tusen). Dette er en prismodell som baserer seg på antall ganger annonsen din vises til en person.
  • CPC (Cost-per-Click/kost per klikk). Dette er nettannonser hvor du betaler for hvert klikk annonsen din får. Prisen per klikk vil variere ut i fra konkurransen på søkeordet du ønsker å gjøre deg synlig på, men også kvaliteten på annonsen.
  • CPL (Cost-per-Lead/ kost per lead). Her vil tilbyder ta betalt for antall konkrete henvendelser fra potensielle kunder (leads) som annonsen genererer. For å kunne sette en realistisk pris vil det være nødvendig å regne ut hva en ny kunde er verdt.
  • CPA (Cost-per-Action / kost per handling). Nettannonseringen er priset ut i fra en konkret handling, som regel et salg. Tilbyderen vil ta betalt når det foreligger et dokumentert salg. Dette er også en vanlig modell innenfor affiliate marketing, hvor det er basert på at annonsører betaler en provisjon til nettaviser, blogger og hjemmesider som promoterer dem gjennom bannerannonser, testlinker eller hele artikler, som vi blant annet ser veldig mye av hos influencere og bloggere her i Norge.

Kilder

https://www.omegamedia.no/performance-marketing
https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing
https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/

//Madelen