Jennielillie juni 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Performance markering handlar om resultat av aktiviteter och effekten av olika ageranden som blir gjort. Med de resultat som framkommer skapar man marknadsaktiviteter som skal genomföras för att så skapa ytterligare resultat. Vad bygger performance marketing på? Den resulterande marknadsföringen bygger på den mest effektiva marknadsföringsmetoden man haft. Efter att ha analyserat sina tidigare prognoser utgår man från de som […]