WilliamHofsnes juni 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nå nærmer det seg slutten på dette semesteret, men noen blogginnlegg til vil det bli. Denne uken skal jeg ta for meg hva performance marketing er. Videre vil jeg ta for meg fire typer resultater som ofte omtales i performance marketing og fire av egenskapene ved denne type markedsføring.

Bildet hentet fra bizzvn.com
https://bizzvn.com/what-is-performance-marketing-how-to-make-a-performance-marketing-campaign/960/

Hva er performance marketing?

I følge Crude.no definerer de performance marketing som «en form for digital markedsføring hvor annonsørene betaler basert på resultatene i sine markedsføringskampanjer. Annonsørene kan da betrygge seg med at de kun trenger å betale når det faktisk skjer ønskede handlinger(et klikk/kjøp etc) fra sluttbruker/kunden.»

På norsk kan vi kalle det resultatbasert markedsføring og er en arbeidsmetode som baserer seg på målbar markedsføring hvor resultatene styrer aktiviteten og investeringsnivået. Dette er en dynamisk og innovativ måte å drive markedsføring på, fordi fokuset ligger på å optimalisere kampanjen hele tiden. Man betaler en variabel pris ut ifra hvordan annonsene presterer. Noen eksempler kan være antall klikk, konverteringer og visninger. Det vil si at du betaler basert på hva annonsen/kampanjen har oppnådd. Om en kampanje ikke har gjort det så bra, koster det deg mest sannsynlig ikke så mye, fordi man hele tiden optimaliser der hvor resultatene er gode.

Med performance marketing har du uendelig med muligheter. Annonser og budskap kan rettes mot ulikt publikum og målgrupper du ønsker å treffe. Du kan være enda mer spesifikk på segmentering av annonser etter alder, kjønn, sivilstatus, interesser etc. Man kan også ekskludere de du ikke vil treffe.

Dette er en svært kostnadseffektiv måte å drive markedsføring på, fordi du betaler kun når en ønsket handling har funnet sted. Skal en lykkes med performance marketing gjelder det å jobbe analytisk, kontinuerlig og effektivt.

Hvordan brukes performance marketing?

Fire typer resultater

Ved bruk av performance marketing, skal ikke markedskampanjene basers på antagelser, følelser eller oppfatninger. Det er bevisene som veier tyngst og det er viktig at datene samles inn og analyseres fortløpende. Innenfor performance marketing er dette de fire vanligste typene av resultater:

  • CPM – (Cost per mille/kost per tusen) En prismodell som baserer seg på antall ganger vises til en person. Prisen oppgis per 1000 visninger. Bannerannonsering i nettaviser og retargeting er ofte priset på CPM. Retargeting er når annonser på en webside du nylig har besøkt, begynner å poppe opp over alt på nettet.
  • CPC – (Cost per click/kost per klikk) Går ut på at du betaler hver gang noen klikker seg inn på annonsen din. Google Adwords baserer seg på CPC. Prisen per klikk avhenger først og fremst av konkurransen på søkeordet, men også kvaliteten på annonsen din og landingsside den leder til.
  • CPA – (Cost per action/kost per handling) Er nettannonsering som er priset ut fra en konkret handling, gjerne salg. Når det foreligger et dokumentert salg, tar tilbyderen av annonseproduktet betalt. CPA er vanlig innen affiliate marketing. hvor annonsører betaler en provisjon til for eksempel en blogg, eller nettavis som promoterer dem. Promoteringen kan være gjennom hele artikler, bannerannonser, eller tekstlinker.
  • CPL – (Cost per lead/kost per lead) er en prismodell der tilbyder tar betalt for antall konkrete henvendelser potensielle kunder(leads) som annonser generer. Først må man regne ut hva en kunde er verdt(i snitt) for å kunne sette en realistisk pris.
Bildet hentet fra inma.no
https://inma.no/hva-blir-viktig-innenfor-performance-marketing-fremover/

Egenskaper ved formance marketing

1. Detaljert målretting og segmentering
I motsetning til tradisjonell massekommunikasjon hvor hensikten er å nå ut til så mange som mulig, er målet til PM å treffe riktig budskap til rette personer. Å skape masse trafikk til din nettside, eller butikk hjelper ikke hvis ingen kjøper. Annonser, kampanjer og budskap blir formidlet til ulike publikum, slik at de som ser dette skal føle det er relevant, og foreta en verdifull handling. Performance marketing er ofte splittet i små segmenter og kampanjer kan segmenteres etter alder, kjønn, interesser, geografiske områder osv.

2. Presis måling av resultater
Med performance marketing legger konkret og målbar data til grunn og utnytter dataen for å øke effekten av markedskampanjene. Man prioriterer handlinger som skaper verdi for bedriften. Dette kan være klikk, kjøp registeringer.

3. Kontinuerlig testing og optimalisering
For å oppnå bedre resultater omhandler performance marketing å gjøre systematiske forbedringer, og det kontinuerlig. Etter kampanjen er startet begynner man å teste ut ulike strategier, analysere, justere og tilpasse etter de resultatene som skapes.

4. Fleksibel budsjettering
Skal du ta i bruk performance marketing gjelder det at innsatsen bestemmes av resultatene, og ikke budsjettrammer. Underveis i kampanjen vil man kunne se ROI(return-on-investment) resultatene. Fordelen med dette er at du kan fordele budsjettene etter hvilke kampanjer og kanaler som genererer høyest ROI. Slik kan du enkelt ta penger fra kampanjer som går dårlig og heller bruke de på kampanjene som gir bedre resultater. Derfor er performance marketing så bra, fordi så lenge metningspunktet i markedet ikke er nådd, vil annonsen/kampanjen fortsatt være lønnsom når man øker budsjettet. Dette gjør at flere markedssjefer og daglig ledere elsker performance marketing.

Kilder

https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing