samesc juni 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kort fortalt kan man si at performance marketing er målbar markedsføring der reslutatene styrer aktiviteten. Her gjelder det å tenke markedsføring på tvers av de vanlige «skillelinjene» mellom kanaler, medier og formater. Målet med performance marketing er å treffe en spesiell målgruppe med individuelt tilpasset og relevant budskap. De vanligste måtene å målrette en annonse …