kristooid juni 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er nå på tide med siste blogginnlegg i forbindelse med fordypningsfaget Digital Markedsføring på Høyskolen Kristiania før vi leverer siste eksamen. Underveis i denne eksamen har jeg lært mye om hvordan man oppretter nettbutikk, hvordan man skriver blogginnlegg og hvordan man kan markedsføre disse to. Jeg skal i dette blogginnlegget fortelle litt om min tolkning av hva Performance Marketing er og innebærer. Dette er et begrep jeg aldri hadde hørt om før, men som jeg nå har fått bedre innsikt i, som jeg vil prøve å forenkle slik at begrepet blir litt lettere å forstå for dere.

Det finnes mange ulike tolkninger på hva Performance Marketing egentlig er, men vi vil i denne oppgaven basere vår forklaring på Lars Johanson (2016) sitt syn på begrepet, også kalt resultatbasert markedsføring.
«Performance Marketing er en arbeidsmetode som er basert på målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten» (Johanson, 2016). For å forenkle begrepet kan resultatbasert markedsføring deles opp i fire små punkter:

Detaljert målretting og segmentering

  • En slik type markedsføring handler ikke om å nå ut til alle, men kun de du ønsker å treffe, denne typen markedsføring er altså gjerne splittet opp i mindre segmenter.
  • Eksempel: Hvis Art by X skulle startet en markedsføringskampanje via Google Adwords, ville vi delt opp i mindre segmenter med mer tilpassede annonsetekster. Her skiller vi eventuelt ut de som kun ser etter «malerier» ut fra de som ser etter eksempelvis malerier fra tegneserier, eller noe relevant for våre produkter.

Presis måling av konkrete resultater

  • Her er det snakk om at man hele tiden må ha tilgang på konkret data, og utnytte dataen man får for å påvirke markedskampanjen.
  • Denne konkrete dataen henter vi inn via både Shopify sin egen nettside, og Google Analytics, hvor vi får informasjon om kjønn, alder, hvor de kommer fra, via hvilket medie de fant oss og eventuelt hvilke annonser de besøkende har klikket på.

Kontinuerlig testing og optimalisering

  • Dette sier seg kanskje litt selv, men man må stadig søke etter nye måter å gjennomføre enkelte prosesser på. Her må man gjøre systematiske forbedringer hele tiden for å bedre resultatene i bedriften. «Dette innebærer at det meste av arbeidet legges ned etter at en kampanje er startet. Først da kan du teste, analysere, justere og tilpasse budskapet, målrettingen og kostnadene etter de resultatene som skapes» (Johanson, 2016).
  • I Art by X kan dette være å tilpasse opplevelsen kunden får av for eksempel nettbutikken via smarttelefon. Her er det mange bedrifter som har dårlig tilpassede nettsider for smarttelefon, som har stort forbedringspotensiale. Andre eksempler på forbedringer som kan gjøres underveis i markedsføringen er å sikte seg inn på riktig målgruppe, hvis vi etter en viss tid finner ut at de som kjøper produktene våre ikke er 19-30 år, men heller kvinner på 30-35 år, må markedsføringen tilpasses/forbedres.

Fleksibel Budsjettering

  • «Performance marketing forutsetter at innsatsen bestemmes av resultatene, ikke av faste budsjettrammer» (Jphanson, 2016). Dette vil si at du tar utgangspunkt i et satt nivå, og øker dette nivået så lenge markedsføringskampanjen er lønnsom. Viser det seg at den ikke er lønnsom fordi du bruker for mye penger på denne, kan det være en idé å kutte kostnader på denne. Et eksempel på en typisk kostbar markedsføring er å dele ut gratisprodukter, slik at potensielle kunder får teste produktet før kjøp, viser det seg derimot at dette ikke fungerer, bør man finne noe annet å bruke pengene på. Ikke ha en fast grense på hvor mye du skal bruke, heller bruk mer ettersom kampanjen er lønnsom, og mindre hvis den ikke er det.
  • Et eksempel fra vår nettbutikk Artbyx.no, kan være at vi har bestemt oss for å promotere våre innlegg på instagram. La oss si vi bruker 700kr på promotering i en uke, men vi får bare omsatt for 600kr, vil vi gå bort fra denne metoden. Er det derimot slik at vi bruker 700kr på promotering og omsetter for 1500kr samme periode, kan dette ha vært et lurt trekk, og budsjettet kan dermed økes i takt med suksessen av kampanjen.

Bør man bruke Performance Marketing?

Kort fortalt er Performance Marketing en annen tilnærming til markedsføring. Vanligvis vil man lage en markedsplan, bruke masse penger på den og krysse fingrene og satse på at man til slutt går i pluss. «Performance Marketing handler derimot om å optimalisere markedsføringsaktivitetene underveis, og jobbe med konkrete mål i siktet» (Johanson, 2016).

Jeg vil si at i vår nettbutikk, med begrensede ressurser, bør vi ta i bruk denne formen for markedsføring. Vi bør hele tiden se på resultater underveis, som gir oss en indikasjon på hvor mye penger vi kan bruke videre på markedsføringen. Er det slik at en type markedsføring fungerer bra for oss, bør vi nok fortsette med denne typen, eventuelt øke budsjettet på nettopp dette punktet.

Ved bruk av Performance Marketing er man altså mer fleksibel i forhold til markedets svingninger over tid, man klarer hele tiden å tilpasse seg, og man slipper å satse alle pengene på «et kort».

Kilder

Lars Johanson, 2016. «Hva er Perfomance Marketing?» Synlighet. https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/ hentet 11.06.2020.