eirillhoff juni 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Uroer din bedrift seg for høye utgifter knyttet til annonsering? Utnytt dine annonser til det fulleste med performance marketing! Det er en kosteffektiv form for digital markedsføring der du kun trenger å betale når du har oppnådd klikk eller salg. 

Hva er performance marketing

Performance marketing, også kalt resultatbasert markedsføring, vil si markedsføring der resultatene styrer aktivitetene. Det er en type digital annonsering der man kun betaler ved resultater man kan måle. På denne måten trenger annonsører bare å bruke penger når det faktisk foreligger klikk eller salg fra annonsene. Performance marketing tillater testing av hvilke annonser som fungerer best. Det vil si at etter å ha funnet ut hvilke annonser som gir mest resultater, kan man velge å satse på enten den plattformen eller kanalen som utskiller seg. 

Målgruppe og segmentering

Med performance marketing vil fokuset være på individuell markedsføring. Det vil si at fokuset heller er på enkelt individer, enn slik generell massekommunikasjon opererer. Budskapet er tilpasset forbrukeren man prøver å nå, og dette gjør man gjennom segmentering. Kampanjene deles opp i segmenter der man treffer kunder som gjerne er i ulike stadier i kjøpsprosessen. Dermed vil forbrukerne få budskapet eller annonsen tilpasset til å fylle deres behov, som videre kan føre til positiv handling. Utenom stadier i kjøpsprosess, kan man også segmentere annonser etter faktorer som alder, kjønn, lokasjon og interesser.

Man kan også tilpasse annonser etter hvilken plattform målgruppen foretrekker. Da kan man se på demografier som nevnt over og vurdere hvilke plattformer som vil treffe best hos de ulike målgruppene. Dette kan blant annet være Facebook annonser, Google ads, sponsede Instagram innlegg eller Youtube annonser. Ved å splitte annonser opp i ulike segmenter kan man også tilpasse en annonsetekst ut ifra hvem den er rettet mot. 

Målbare resultater

Det finnes fire resultater innen performance marketing som ansees som de mest brukte. Dette er CPM (Cost-per-Mille), CPC (Cost-per-Click), CPL (Cost-per-Lead) og CPA (Cost-per-Action). 

CPM er en prismodell basert på hvor ofte annonsen din blir sett, og prisen blir oppgitt per tusen visninger. I nettaviser benyttes retargeting og bannerannonser, som oftest er basert på CPM. 

CPC benyttes i nettannonser der man betaler ut ifra hvor mange klikk man får. Dette kan ofte forvirres sammen med PPC (pay per click). Forskjellen er at PPC er en type markedskanal- eller tilnærming, mens CPC måler resultatene av klikkene.

CPL er en prismodell som fungerer slik at man betaler for antall henvendelser fra leads generert av annonsen. Prisen settes ut ifra en vurdering om hvilken verdi en potensiell kunde har. Da kan man samarbeide med salgsavdelingen sin, slik de kan utregne hvor mange leads som må til for å få et salg. 

CPA er annonsering på nett der man betaler for handlingen en annonse fører til, som oftest er salg. Da betaler tilbyderen når det faktisk foreligger et salg man kan dokumentere. Dette ser man ofte i affiliate annonser, hvor de som promoterer får en provisjon av annonsøren. Da kan promotøren ofte være en avis, blogg eller Youtube kanal. 

Fordelene med performance marketing

Ved å benytte seg av performance marketing kan man oppleve fordeler som:

  • Lavere risiko – du risikerer ikke å bomme på en annonse og tape penger
  • Bedre utbytte – du kan gjøre mer ut av annonser og spare penger
  • Testing – ved å kjøre tester kan du finne de riktige type annonsene for din bedrift
  • Optimalisering – etter testing kan man optimalisere annonsene som gir best utbytte
  • Målrettet – det settes høyt fokus på resultater og segmentering

– Eirill Hoff

Kilder:

https://www.omegamedia.no/performance-marketing

https://crude.no/performance-marketing-vs-tradisjonell-markedsforing/

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

https://pyxl.com/articles/ppc-vs-cpc/