izialine juni 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er performance marketing?
Performance marketing, også kalt resultatbasert markedsføring, er en form for markedsføring der du betaler når du har fått målbare resultater, ikke før. Markedsføreren selv velger hva resultatet skal være, om dette er ett klikk, salg eller konvertering. Resultatene styrer altså aktivitetene. Eksempler på performance marketing er søkemotor annonsering, sosiale medier markedsføring og markedsføring gjennom sponsorer.

https://www.sekkeistudio.com/blog/performance-marketing/

De viktigste og mest brukte resultatene som måles er:
Cost Per Impression (CPM): her betales det per 1000 gang annonsen blir vist.
Cost Per Click (CPC): her betales det når annonsen blir klikket på.
Cost Per Sales (CPS): dersom annonsen i seg selv generere et salg, betales det for dette.
– Cost Per Lead (CPL): her betales det per kunde som har abonnert seg på en tjeneste hos bedriften, gjennom annonsen.

Fire egenskaper

Resultatbasert markedsføring har 4 kjennetegn som definerer en aktivitet som performance marketing. Disse skal vi se på nå:

 1. Detaljert målretting og segmentering
  Her ønsker du å treffe hver person i din målgruppe med spesialtilpasset budskap. Derfor er resultatbasert markedsføring ofte delt i mange segmenter, for å få dette til. Dette er mulig å få til på de ulike verktøyene der man utvikler annonser, der hvert segment kan tilpasses.
 2. Presis måling av resultater:
  Performance marketing forutsetter at du har tilgang til dataen knyttet til din side / kampanje, for å kunne analysere disse. Disse resultatene må være presise og konkrete for at analysene skal bli riktig. Ulike KPIer som er viktige er antall klikk, antall salg og antall konverteringer. Ved å analysere annonsene sine kan man se hvor bra den gjorde det, og hva den genererte.
 3. Kontinuerlig testing og konkurranse
  Ved å analysere sine dataer er det alltid rom for forbedring. Derfor er det stadig utvikling når man driver med performance marketing. Mye av arbeidet gjøres derfor etter en annonse har gått, for å gå gjennom dataene og forbedre disse.
  Skal du drive med performance marketing må du like å analysere, revidere og arbeide i høyt tempo.
 4. Fleksibel budsjettering
  Som nevnt betaler man for resultatet og ikke av et fast budsjett. Samtidig kan man velge ulike nivå å holde seg til, som man kan bevege seg oppover og nedover ettersom kampanjen går sin gang.

Hvorfor benytte seg av performance marketing?

Dette er en kostnadseffektiv måte å jobbe på i forhold til vanlig markedsføring der man ikke blir lovet resultater for sin annonse / kampanje. Derimot vil man ved performance marketing bare betale for resultatene man får, og dette vil spare mye penger. Det handler altså om å endre seg kontinuerlig, og revidere kampanjen som den går.

Det er avhengig av grundig forarbeid for at annonsen skal gå riktig, men med høy arbeidsinnsats og en stor motivasjon til å se resultater, er dette en morsom oppgave!

Kilder:
https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing
https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/