fridaengan mai 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Å tilegne seg ny kunnskap kan være både interessant og spennende – men det kan også være frustrerende dersom man sitter fast. Det er derfor lurt å sette seg inn i hvilke metoder som fungerer best for seg selv når det gjelder å lære seg noe nytt. Selv om en metode fungerer for deg betyr det ikke at den vil fungere for andre. Det er med andre ord svært individuelt fra person til person hvordan man enklest tilegner seg ny kunnskap.

Hvordan lærer jeg best?

Da jeg begynte å studere hadde jeg ingen spesiell studieteknikk, og var ganske usikker på hvordan jeg skulle gå frem for å ta inn pensum. I begynnelsene satt jeg i timesvis på biblioteket sammen med medstudentene mine, men merket raskt at det ikke var den mest effektive måten for min del. Så fort jeg kom hjem igjen hadde jeg glemt store deler av det vi hadde gått gjennom. Jeg bestemte meg derfor for å rydde plass til et slags kontor hjemme, og jobbe med pensum der – og har siden den gang gjort dette.

Bilde fra medium.com

Hvis det er én ting jeg har erfart, så er det at det er mye enklere å lære seg noe dersom det er et tema man synes er interessant. Da jeg hadde faget “Prosjekt- og prosesstyring” hadde jeg lite kunnskap om dette på forhånd, men syns temaet var så spennende at det ble gøy å lære. Dessverre vil man alltid møte på fag og temaer man synes er mindre spennende, og da forsøker jeg alltid å jobbe så strukturert som mulig. Enda viktigere synes jeg det er at man tar pauser med jevne mellomrom slik at man klarer å holde konsentrasjonen. Personlig lærer jeg best ved å lese små deler av pensum av gangen, og deretter repetere det gjennom å lage tankekart. En annen metode jeg synes er fin å bruke er å repetere sammen med andre etter forelesningene. Å ha en kollokviegruppe man kan diskutere pensum med er gull verdt for å huske ting enda bedre!

Tips til hvordan å lære best

I en artikkel fra USN, kommer høyskolelektor Marianne Hagelia med følgende tips for hvordan å lære pensum best:

  • Ikke stol på hukommelsen din – ta notater
  • Når du har lært noe nytt, må du repetere det for å huske
  • Diskuter med medstudenter
  • Prøv å forstå hvorfor du må lære akkurat dette
  • Test deg selv

Kilder:

/Frida Engan