Madelenbodahl april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er nå i gang med modul 3 av dette kurset. I denne delen vil Karl Philip Lund ta oss gjennom E-varehandel, hvor vi blant annet skal lære hvordan vi benytter oss av ORK, og hvordan vi lager vår egen nettbutikk. 

Ettersom at vi er i en litt annerledes situasjon enn hva vi er vandt med, vil forelesningen i denne modulen også bli gjennomført på en annen måte enn tidligere. Kurset vil foregå over nett, ved hjelp av kommnuikasjonsplattformen Zoom.

Første forelesning

I den første forelesningen var det blant annet
tre tidligere studenter ved faget digital markedsføring som snakket om deres
erfaringer. De fortalte oss hvilke erfaringer de hadde ved å opprette deres
egen nettbutikk, noe som både var spennende og lærerikt, med tanke på at dette
er en stor og vesentlig del av kurset jeg nå skal gjennom.

En av gjesteforeleserne som snakket i første forelesning var Julie. Hun er tidligere student ved Høyskolen Kristiania, og hadde et spennende og høyest relevant foredrag. Her snakket hun blant annet om personlig merkevarebygging, noe jeg skal gå litt nærmere inn på i dette innlegget.

Personlig merkevarebygging, hva er det?

Personlig merkevarebygging, er nok viktigere enn hva mange tror. Hvem er du, hvem vil du være, hvordan vil du fremstå og hvordan vil du egentlig bli oppfattet? Dette er noen viktige punkter å tenke over når det kommer til personlig merkevarebygging. For akkurat dette handler om hvordan du klarer å skille deg ut blant de andre konkurrentene. Vi kan se på en definisjon;

«Det handler om å forstå dine unike egenskaper, dine sterke sider, verdier og drivkrefter. Personlig merkevarebygging representerer hva som er autentisk med din personlighet og karakter. Selve essensen innen merkevarebygging er å gi en lovnad om hvem du er og hva du kan utrette.»

Så dette handler i all hovedsak om å markedsføre seg selv og sin kjernekompetanse. Hvordan vi presenterer oss selv har utrolig mye å si for hvordan andre oppfatter oss, noe som er viktig for oss og vår identitet. Personlig merkevarebygging er nemlig et sikkert konkurransefortrinn.

Brand-Building Is Hard, So MSPmentor Janet Schijns Is Coming to ...

Hvorfor skal vi jobbe med personlig merkevarebygging?

Ved å benytte seg av dette, og markedsføre seg
selv på nett, viser du blant annet at du er engasjert. Effekten av dette vil
automatisk gjøre at du vil bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet, og du gjør deg
mer synlig for potensielle arbeidsgivere.

Dersom du ønsker deg en relevant jobb ved siden av studiene, kom Julie med 5 tips som kan hjelpe deg med akkurat dette.

5 tips til deg som vil ha relevant jobb ved siden av studiene

  1. Tør å vær frempå – søk rundt og ta kontakt med personene du ønsker å jobbe for
  2. Ta del i timene og delta aktivt i klassen – det kan være positivt å skille seg ut i mengden, mage av foreleserne er fra bransjen
  3. Skaff deg en bra LinkedIn profil
  4. Ikke undervurder deg selv – selv om du er ung og student, har du mye positivt å bidra med
  5. Få frem motivasjonen din – vis at du er engasjert og nysgjerrig

Viktigheten av LinkdIn

Julie snakket også om viktigheten av LinkdIn, og hva som kjennetegner en god LinkdIn profil. Dersom du ønsker å vise din kompetanse, er LinkdIn en fin måte å gjøre det på. Dette er en utrolig god og viktig kommunikasjonsplattform, hvor du har muligheten til å komme i kontakt med mange forskjellige mennesker i ulike bransjer. Som skrevet over er det viktig å skille seg ut, og vise hvem du er. Her har du muligheten til å vise din kompetanse og kunnskap. Det er viktig å holde profilen din oppdatert med all erfaring. Hva har utdanningene og erfaringene dine lært deg?

For å vise hvem du er, og hva dine ferdigheter
er, er det viktig å trekke frem nøkkelegenskaper, vis til lisenser og
sertifiseringen. Sørg for å få vist frem hva akkurat du er god på, og hva du
kan tilby. Her vil det være en fordel å skille seg litt ut, kom deg ut av
komfortsonen, for det er dette som blir lagt merke til.

En verdifull anbefalingen fra tidligere
arbeidsgivere, kollegaer eller medstudenter kan også hjelpe deg på veien.

Tilslutt, vis hva dine interesser er, og kom i
kontakt med andre med like interesser. Ved å benytte seg av LinkdIn på en god
og riktig måte, er det gode muligheter for å bli lagt merke til!

Forelesningen med Julie ga meg mange gode tips som jeg er ganske sikker på jeg får bruk for, både når det kommer til personlig merkevarebygging, men også for å bygge meg en ordentlig og bra LinkdIn profil.

De 3 beste dagene å poste innlegg på LinkedIn (2019) - TrendApt
Bilde lånt fra https://www.trendapt.no/de-3-beste-dagene-a-poste-innlegg-pa-linkedin/

//Madelen