arbenfera april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har nå kommet til den tredje modulen i digital markedsføring, og skal ta for oss e-handel. Foreleser Karl Philip skal ta oss gjennom dette temaet, og vi skal lære om hvordan man oppretter og ivaretar en egen netthandel, samtidig som at vi klarer å skape en verdi gjennom LinkedIn. Jeg ser frem til å lære om viktigheten av å ha en sterk profil på LinkedIn, og samtidig lære om e-handel ettersom dette er en arena med stort fokus på konkurranse om dagen.

Første forelesning ble holdt gjennom Zoom.
Her presenterte tre tidligere studenter hvordan de opplevde faget, og ga oss et lite innblikk på hvordan de løste oppgaver. De delte sine erfaringer rundt emnet for å gi oss en enklere forståelse av det.

Øk inntekten på e-handel med innhold av høy kvalitet
Bilde fra: topcontent.com

Personlig merkevarebygging

Det handler i bunn og grunn om å markedsføre seg selv, vise sine erfaringer, interesser og faglige kompentanse. Med LinkedIn får du gjort nettopp dette, og alle har tilgang til å se på hva du har å tilby med tanke på utdanning, kurs og oppnåelser.

LinkedIn

Vi tar utgangspunkt i det som ble forklart av tidligere student Julie. Har du en LinkedIn-profil så har et konkurranse fortrinn. Dette gjør at arbeidsgiver sitter med en god del informasjon om deg som er relevant for den ønskede jobben. Det vil ikke være nødvendig å ramse opp alle dine erfaringer og kompetanse ettersom dette allerede ligger ute, og de har tilgang til. Derfor gjør dette det enklere for begge parter å kunne fokusere på jobben som skal gjøres.

Det er stor forskjell på LinkedIn profiler selvfølgelig. Mange er ikke aktive, og flere har ikke lagt inn like mye innsats i det som da gjør det vanskelig å få tilgang til den informasjonen man ønsker. Dette er dermed sagt ikke noe negativt ettersom det kan hjelpe å skille de som faktisk vil, og de som kanskje ikke ønsker det like sterkt. Derfor vil altså sjansen være større for å bli sett dersom man holder seg aktiv med en sterk profil på LinkedIn.

VERDIEN AV Å VÆRE SYNLIG – Hvorfor benytte LinkedIn og blogg som ...
Bilde fra: dig2100.no

Godene ved personlig merkevarebygging

Ved å markedsføre seg selv via plattformer som Facebook, LinkedIn eller blogg så ser andre engasjementet ditt. Dette øker sannsynligheten for at arbeidsgivere legger merke til deg, og skille deg ut fra resten.