MonaElizabeth January 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bilde: https://www.pinterest.at/pin/99923685459808834/

Syv av de 10 mest verdifulle selskapene i verden er nå basert på en plattform modell. Det er digitale samfunn og markedsplasser som gjør at forskjellige grupper kan samhandle og handle med hverandre. Appel, google, Amazon og Alibaba er eksempler på store selskaper som har brukt plattform modellen for å vokse og de har tatt store markedsandeler fra etablerte bedrifter.Plattformer representer en stor endring i måten industrier tradisjonelt har vært organisert på. 

Bilde: https://innovator.news/the-platform-economy-3c09439b56

Airbnb 

Airbnb er en samfunnsbasert online plattform for leie av lokale hjem. Airbnb kobler sammen verter og reisende, det er bygget på en modell som gjør det veldig lett å leie ut rom uten at Airbnb eier noen rom selv, Modellen skaper eller har skapt en delingsøkonomi ved å la eiendomseiere  leie ut private leiligheter. 

Airbnb tilbyr vertsbeskyttelse forsikring og vurderingssystem som skaper mer tillit mellom brukere. For å skape den tilliten har de også noe som kalles Superhost, superhost programmet feirer og belønner de best vurderte og mest erfarne vertene. 

Bilde: https://bmtoolbox.net/stories/airbnb/