mfper January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogg innlegget så skal vi ta fatt på hvordan de nye plattformene blir brukt, hvordan det påvirker sine brukere, hvilke grupper som er lettest å påvirke og hvordan påvirkningen kan brukes for å oppnå et bestemt mål. Ofte i form av reklame eller andre måter å promotere seg selv eller andre.

Det er mange forskjellige plattformer som benyttes i dag, men de mest sentrale er de sosiale mediene siden det er de plattformene som har flest brukere og er meste relevante. De tre store Facebook, Instagram og Snapchat er de plattformene som har flest brukere og flest kjenner til. Det er klart at det er et stort demografisk skille i form av alder på hvem som benytter seg av de nevnte plattformene i størst grad. Disse plattformene blir brukt for å dele innhold med hverandre og det påvirker hvordan vi kommuniserer med hverandre. Bilder, videoer og meldinger er fellesnevneren ved de populære plattformene. Vi bruker disse plattformene mer aktivt og det har blitt en del av hverdagen til sine brukere

Gjennom disse plattformene så trenger ikke brukerne å aktivt oppsøke de personene de ønsker å kommunisere med, de er bare noen tastetrykk unna. Gjennom den slike plattformer så vil det være lettere å dele de budskap som de ellers ikke ville ha sagt ansikt til ansikt. Brukerne har en lavere terskel for å dele sine meninger, og det gjør at den kommunikasjonen som foregår på disse plattformene er annerledes enn det er i den virkelige verden. Det ser vi tydelig i kommentarfelt hvor mange deler mange negative meninger om andre som de ikke ville ha sagt ansikt til ansikt.

Måten disse plattformene tjener penger på er gjennom å ha reklame/ annonser. Det er slik at den aktuelle plattformen fører reklamen gjennom at annonser og etc. Dukker opp slik at brukerne ser det og de får betalt ut fra hvor mange personer som ser reklamen. Plattformene samler inn informasjon om brukerne, slik at de benytter seg av en reklame som de tror er mest relevant for den enkelte brukerens behov. Det gjør de for å effektivisere bruken av reklamen de fører. Brukerne til plattformene benytter seg av plattformene for å kommunisere et budskap til et ønsket publikum det vil også fungere som en slag reklame siden de ønsker å dele sitt budskap og skape interesse rundt seg selv.

Kilder:

https://forskning.no/internett-media-partner/riktig-bruk-av-sosiale-medier-kan-gjore-deg-lykkelig/284600