Minityret januar 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En plattform skal fungere som en tredjepart i en transaksjonshandel. Dette kan forklares ved at vi har en tilbyder, en kunde og da denne plattformen i form av et selskap som kobler disse to sammen. Et eksempel på et slik selskap er foodora. Foodora er en online tjeneste som tilbyr henting og levering av mat, til forskjellige steder i verden. Ved å klikke deg inn og registrere deg med adresse, vil du motta en rekke med tilbud fra ulike bedrifter i nærheten.

Foodora tar i bruk sykler som fremkomstmiddel når de er ute
og leverer mat. Dette er for å lettere tilgjengelig, men man kan også se på
dette som en positiv utvikling i forhold til mange andre tjenester som leverer
mat. De aller fleste andre tilbydere av levering av mat, anvender bil som fremkomstmiddel.
Det å bruke sykkel er med på å hjelpe klima, samtidig som det er en lettere måte
å komme seg rundt på spesielt i byområdene.

Hva er transaksjonskostnader?

Transaksjonskostnader beskriver de ulike stegene vi må
igjennom før vi foretar oss et kjøp av et produkt eller en tjeneste. Med dette
menes det hvilken vei skal vi gå for å skape mest mulig nytte for vår egen del.
Dette går på tid, status, pris osv. For eksempel med foodora, vil vi da tenke
oss hvor lang tid det vil ta oss å gå ut for å kjøpe maten, lage mat selv eller
hvor lang tid det vil ta å finne restaurant uten en oversikt, som du da vil få
i appen til foodora.

Arne Krokan forklarer hvordan disse stegene kan bli delt opp,
søkekost, informasjonskost, forhandlingskost, vurderings-/beslutningskost,
evalueringskost og tvangskost.

Hvordan
senker Foodora transaksjonskostnadene?

Søkekost: Hvilke alternativ finnes? Her kan vi
da enkelt ved å skrive inn postnummer/adresse finne frem til de nærmeste
kjedene, og bestille derfra. Her kan man også dele det inn i hvilken type mat
man ønsker og hvilken priskategori maten er i.

Informasjonskost: I foodora appen finnes det
en tilbakemeldingsfunksjon som gjør det mulig at de som tidligere har bestilt
mat fra den aktuelle restauranten legger igjen en tilbakemelding. Her bruker de
også en form for stjerne-rate system. Slik kan kunder vurdere ut ifra tilbakemeldingene,
hvor vidt dette er et ønskelig sted å bestille fra.

Forhandlingskost: Prisen på maten rangeres
etter den prisen restauranten selv har satt. Denne prisen varierer fra restaurant
til restaurant, men det er en egen søkemotor som hjelper deg å søke etter ønsket
pris. Prisen varierer veldig, men det er alltid billigere alternativ, og de
litt dyrere og «bedre» alternativene.

Vuderingskost: Ut ifra og ta i bruk prisrangering
som nevnt over, og ved å søke etter ønsket type mat, er det lagt opp til at
kunden selv får frem de beste alternativene for ønske. Her blir det dermed
fremstilt en oversikt over hvilke ulike alternativ som er tilgjengelig innenfor
de ulike kravene kunden måtte ha.

Evalueringskost: Sto maten til forventingene?
Foodora lover tett oppfølging av de ulike restaurantene for å forsikre sine kunder
at maten er av kvalitet. Etter at maten er levert, er det muligheter for å
kunne gi tilbakemelding på maten. Her går dette i form av stjernevurdering, men
dersom det krever mer detaljert tilbakemelding, er det mulig å ta direkte
kontakt med foodora.

Tvangskostnader: Dersom maten ikke sto til forventingene,
om det var noe feil, er det mulighet for å ta direkte kontakt med foodora, om en
refusjon av maten. Som nevnt over har de tett oppfølging av de ulike kjedene,
og jobber for at dette ikke skal bli tilfelle hos noen.