markuslh februar 26, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Uber er en av de første som revolusjonerte taxi-bransjen i utlandet, men når det kom til Norge ble det virkelig en stor snakkis da mange hadde ventet på dette blant forbrukere, men problemene kom fort. Uber er en plattform som lar hvem som helst kjøre for de, der prisen endres dynamisk etter etterspørselen.

En av de største utfordringene til Uber i Norge er at man må ha løyve for å kjøre for Uber, men de gjorde ingenting for å sjekke at de som kjørte hadde løyvene for områdene de kjørte. Dette betyr i praksis at hvem som helst kan drive med taxitjenester som i Norge er ulovlig. Dette førte til at Norges Taxiforbund fikk folk til å kjøre for Uber der de fant ut at “svært mange” i en gruppe med 30 biler manglet løyve. Dette ble tatt til politiet der de skulle se nærmere på det og anmelde det hvis de fant noen brudd. Uber bryter her i praksis Norsk lov som en arbeidsgiver. Kilde

Hvis vi snur dette og ser på det fra Uber sin side så har de alltid vært en disruptor fra starten til at de nå lever mat, frakter ting på vei og i lufta og nå har de sykler. Dette har vært deres rolle i markedet. De ser på den norske løyve løsningen som en ting de kan endre. Her tror Uber at de kan endre lovverket ved å forlate markedet, fordi de er såpass stor merkevare at de vil bli savnet på grunn av konkurransen de skaper.  Uber ser for seg at ved å forlate markedet så presser de regjeringen til å ta et valg. Ved å forlate markedet så mister folk inntekt og kanskje den eneste jobben. Samt de faste jobbene som Uber skaper ved å holde til i Norge forsvinner. Om dette er en positiv eller negative endring kommer veldig ann på hvem som svarer. For de som jobber som taxisjåfører vil det nok skade de da konkurransen blir hardere. Samtidig så vil dette være positivt for forbrukere da prisen vil gå ned på grunn av konkurransen. Hva sluttsummen bli her for taxisjåførene er vanskelig å si. Kanskje vokser markedet som en følge av konkurransen der alle tjener på det. Kilde 1 og Kilde 2

En av de første kontroversene til Uber her i Norge som skapte blest var det faktum at folk ikke skattet på den ekstra lønnen de fikk gjennom Uber. 9 av 10 som kjørte for Uber og som tjente mer enn 50 000kr skattet ikke på dette. Alt over dette må betales moms på og må opplyses om uten for annen lønn. Kilde

Problemet som oppsto her var at de som hadde trygd fikk lett jobb gjennom Uber. Dette er en av de store fordelene med Uber. Det er lett å få jobb da hvem som helst kan kjøre for de. Når de som har trygd får seg jobb å ikke opplyser om at de tjener penger så er dette trygdesvindel.

Det siste poenget som er vanskelig å finne not positive side på er det faktum at Uber skatter ikke i Norge da kontorene ligger i Nederland og Bermuda så de skatter her. Norge tjener ikke noe på de kronene som Uber tar av hver tur. Det eneste stedet Norge kan få penger er ved skatten som arbeiderne ofte lurer seg vekk fra ved å ikke opplyse om de.

Alt i alt så er uber en flott tjeneste som er viktig med tanke på konkurranse og at folk sliter med å få jobb nå kan jobbe når de vil. Samtidig så underbygger dette taxibransjen som den er nå ved å svekke statusen til en taxisjåfør. Om det kommer en endring her er vanskelig å si. Uber drev med ulovlig business når Pop delen var her, men den effekten som kom av at de kom hit er vanskelig å få via noen andre konkurrenter. Hvis det ikke skjer noen endring i lovene så vil slike tjenester som bryter med det tradisjonelle aldri føle seg velkomne på det norske markedet.