Danielfjeldheim May 31, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Innenfor sosiale medier finnes det flere strategier en kan
velge. En av disse strategiene er POST modellen. POST modellen er et
systematisk verktøy for å bygge en oversiktlig og effektiv strategi på sosiale
medier. Metoden ble utviklet av Charlene Li og Josh Bernhoff.

POST er en forkortelse for:

People/mennesker

Objectives/mål

Strategy/strategi

Technology/teknologi

Bildet er hentet fra: http://www.bartvandecasteel.nl/wp-content/uploads/2010/12/post_model.jpg

People/Mennesker – hvordan er målgruppen du ønsker å nå? For å produsere godt innhold på sosiale medier, er det en nødvendighet å ha kartlagt målgruppen på forhånd. Det er viktig å vite hvilke sosiale medier din målgruppe benytter seg av, slik at man kan fokusere på disse. Om en ikke kartlegger riktig målgruppe ender man opp med å produsere innhold som ikke vil ha noen effekter videre.

Objectives/mål – under objectives er det viktig å finne ut hva man ønsker å oppnå. Målene må kartlegges og de må være målbare og gjennomførbare. Om bedriften du jobber i ikke har et oversiktlig styringssett kan OKR være en fin løsning. I OKR finnes det to typer mål, disse er delmål og langsiktige mål. Ved bruk av et oversiktlig styresett vil det være enklere å implementere en strategi for sosiale medier inn i dette. Om du vil lese mer om OKR kan dette gjøres her.

Strategy/strategi
hvordan vil du at forholdet med kundene dine skal endre seg? For å bygge en
sterk relasjon med kunden er det viktig å produsere godt innhold. Det er viktig
å publisere innholdet på kanaler der din målgruppe er. Et eksempel på en
strategi kan være å skape en word of mouth effekt ut av innholdet du har
produsert. For å gjøre dette må innholdet være godt og annerledes. Unngå å
publiser samme innhold på flere kanaler, og optimaliser innhold til individuelle
kanaler. Video passer bedre i noen kanaler, enn andre kanaler for eksempel.   

Technology/teknologi – etter å ha tatt de overnevnte elementene i bruk er det viktig å velge seg hvilke plattformer en ønsker å ta i bruk. Det er ekstremt mange bedrifter som starter i feil ende, og velger plattform først. Om det er en plattform der du allerede har samlet en stor målgruppe vil det være en fordel å fortsette å bruke denne. Elementene nevnt over er en metode for å optimalisere bruken av medier, slik at man kan produsere riktig innhold til riktig målgruppe.

Kilder:

Charlene Li og Josh Bernoff i boken «Groundswell»

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden